Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Başbakana sordu: “ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye aleyhinde verdiği kararlardan kaç tanesi şu anda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından izlemeye alınmış durumdadır?”

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Başbakana sordu: “ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye aleyhinde verdiği kararlardan kaç tanesi şu anda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından izlemeye alınmış durumdadır?”Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

“TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU

İstanbul Milletvekili

1.Türkiye, Birleşmiş Milletler Sözleşmelerinin hangilerinin tarafı durumundadır? Bunların hangilerinin, ilgili maddelerine çekince konulmuştur?

2.Türkiye’nin imzalamadığı ve imzaladığı halde henüz TBMM’de onaylamadığı BM Sözleşmeleri hangileridir?

3.Türkiye’nin tarafı olduğu BM sözleşmelerinden hangilerinde, taraf ülkelere rapor hazırlayarak BM’ye sunma yükümlülüğü getirilmiştir? Bu kapsamda Türkiye en son ne zaman, hangi sözleşmelerin gereği olarak rapor hazırlamış ve BM’ye sunmuştur?

4.Bu raporları devletin hangi kurum ya da kurumları hazırlamaktadır? Bu raporların hazırlanmasında Sivil Toplum Örgütlerinden görüş alınmakta mıdır?

5.Taraf olduğumuz BM Sözleşmeleri içinde İnsan Haklarıyla ilgili olanların gereği olarak hazırlanan raporlar, TBMM İnsan Hakları Komisyonu’na sunulmakta mıdır? Sunulmakta ise, en son ne zaman, hangi rapor komisyona sunulmuştur? Sunulmuyorsa, sebebi nedir?

6.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye aleyhinde verdiği kararlardan kaç tanesi şu anda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından izlemeye alınmış durumdadır?

7.Bu kararlardaki hak ihlalleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin hangi maddelerine ilişkindir?

8.Bu hak ihlalleri Türkiye’deki hangi mevzuattan veya uygulamadan kaynaklanmıştır?

9.Türkiye’de bu kararların gereğini yerine getirmek için herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa, bu çalışmalar nelerdir?”

Orijinal haber kaynağı için; Cumhuriyet Halk Partisi

İlgili haberler:

Author: Hukuk Haber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir