Kategoriler: İnternet Medyası

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 277) Yayımlandı.

25 Aralık 2010 tarihli ve 27796 sayılı Resmi Gazete’de 277 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile,