Kategoriler: İnternet Medyası

Ceza hukukunun güncel sorunları Atatürk Üniversitesi`nde tartışıldı

Atatürk Üniversitesi(AÜ) Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen `Ceza Hukukunun Güncel Sorunları` konulu kolokyum (akademik tartışma), üniversitesi Mavi Salonu`nda gerçekleştirildi.

AÜ Kültür Merkezi Mavi Salonu`nda düzenlenen kolokyumun açılış konuşmasını yapan Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fahrettin Korkmaz, Türkiye`nin Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında 2001 yılından bu yana Anayasa ve yasalarda önemli değişiklikler yaptığını hatırlattı. Prof. Dr. Korkmaz, bu bağlamda, 80 yıllık bir geçmişe sahip olan ve İtalya Ceza Hukuku`ndan alınarak uygulanan Türk Ceza Hukuku`nun da değiştirildiğini belirtti. Yeni Türk Ceza Hukuku`nun ise beş yıldan beri uygulandığını ifade eden Prof. Dr. Fahrettin Korkmaz, uygulama sürecinin henüz çok yeni olmasına rağmen ortaya çıkan bazı sorunların bilim çevreleri ve kamuoyu tarafından tartışıldığını ve tartışılmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi. Korkmaz, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak `Ceza Hukukunun Güncel Sorunları` konulu toplantıyı düzenleme amaçlarının bu tartışmalara akademik bir seviyeden bakmak olduğunu sözlerine ekledi.

Oturum başkanlığını Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nur Centel`in yaptığı bilimsel tartışmada, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Özgenç`Soruşturmanın Gizliliğinin İhlali ve Adil Yargılamayı Etkileme Suçları`, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumhur Şahin`Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması`, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Koca`Haberleşmenin ve Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali`, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tevfik Gülsoy`Haberleşme Hürriyetinin Anayasal Çerçevesi`, Telekomünikasyon İletişim Başkanı Fethi Şimşek`Teknik Yönüyle Telekomünikasyon İletişimi` ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı İnternet Daire Başkanı Osman Nihat Şen, `İnternet Ortamına Erişimin Engellenmesi Kararı ve Uygulamaları` konulu bildiri sundu.

Bilimsel tartışmayı Erzurum`daki yargı mensupları, baro üyeleri ve hukuk fakültesi öğrencileri takip etti.

Kaynak:AA

Benzer Haberler :

Yasa

Orijinal haber kaynağı için; Haber Hukuk

Benzer haberler: