Kategoriler: İnternet Medyası

BURSA NUTKU ÜZERİNE

1933 yılının Şubat ayında, Bursa’da Ulu Cami’de Türkçe okunan ezana karşı bazı irticacı kişilerin başlattığı saldırı, Bursa Valiliği önünde protesto gösterilerine dönüşmüştü. Olay hemen kısa sürede önlenerek, gerekli tedbirler alınmıştı. İzmir’de yurt gezisinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk, bu haberi alır almaz hemen Bursa’ya gelerek, incelemelerde bulunmuştur. Türkçe olarak okunan ezana karşı yapılan saldırı, Atatürk’ü çileden çıkarmış ve devrimleri korumak için, gençlere ne yapmaları gerektiğini anlatmıştır. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, 5 Şubat 1933 tarihinde, tıpkı bugünleri görmüşçesine, Bursa Nutku’nda gençlere öğütlerde bulunmuştur.

Eğer Bursa Nutku’nu iyice özümsersek, Atatürk için şunları demek abartılı olmaz: Başında bulunduğu devletin bile bazı zamanlarda yanlış tutumlar içinde olabileceğini düşünebilen, gelecekte ülkeyi yönetecek iktidarlardan kuşkulanabilen, ama cumhuriyeti emanet ettiği gençliğe koşulsuz güvenen ve ülke sorunlarının çözümünde gençliği hep en önde gören bir devrimcidir. Tarihte Bursa Nutku’ndaki gibi sözleri söyleyebilen başka bir devrimci lider yoktur. İşte olağanüstü devrimci Atatürk, üstün öngörüleri sayesinde hem gelecek iktidarlar, hem de gençlik konusunda yanılmamıştır.

Gençlik, bugün Atatürk’ün tam bağımsızlık yolunda ilerlemeye devam edecektir. Gençlik, bugün her zamankinden daha çok emperyalizme karşı duracaktır. Gençlik, bugün Kemalist ilke ve devrimlere çok sıkı sarılacaktır. Laik ve demokratik cumhuriyetimiz ile tüm ulusal değerlerimizin aşağılandığı bu günlerde, gençlik yeni bir ulusal kurtuluş savaşı için yakılacak meşalenin ateşleyicisi olacaktır.

9 Eylül 1919 gecesinde Sivas Kongresi’nde Tıbbiyeli Hikmet; “mandayı kabul edemeyiz; eğer kabul edecek olanlar varsa, bunlar her kim olurlarsa olsunlar şiddetle ret ederiz ve kınarız.” sözleriyle Mustafa Kemal’in büyük övgüsünü kazanmıştı. Bu sözler ve eylemler gençliğin ulusal kurtuluş savaşına verdikleri katkıları anlatmaktadır.

Yeryüzünde ilk kez emperyalizmin yenilebileceğini kanıtlayan Atatürk, kurduğu cumhuriyeti gençlere emanet etmiştir. Gençler, rejime ve devrimlere sahip çıkarak, gericiliğe karşı, irticaya karşı ve emperyalizme karşı devrimci ruhlarıyla savaş açmışlardır. Bu savaşı Atatürk’ün gençleri mutlaka kazanacaktır.

Ülkemizin düşmanı Pentagon’dur, ABD’dir, AB’dir, kısaca emperyalizmdir. Atatürk’ün gençleri bunu çok iyi bilmeli ve ona göre tavır almak zorunluluğundadırlar. İşte bu zorunluluk, günümüz koşullarında Bursa Nutku’nun önemi çok daha anlamlı kılmaktadır. Emperyalizm, Türkiye Cumhuriyeti’nin tam bağımsızlığının ve aydınlığının karşısında duramayacaktır. Emperyalizm, Atatürk ilkelerine ve devrimlerine inanan gençlerin direncini kıramayacaktır.

Yurtsever güçlerin örgütlenerek, ülkemizi hak ettiği aydınlık seviyeye ulaştırdığı zaman, “bütün umudum gençliktedir” diyen büyük önder Atatürk’ün, arzu ettiği Türkiye’ye kavuşmuş olacağız. Türk Gençliği olarak, “yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz” diyerek, bizlere bıraktığınız Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olarak yaşatacağımıza söz veriyoruz.

Suay Karaman/Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD) Genel Sekreteri
İLK KURŞUN/strong>

Orijinal haber kaynağı için; İlk Kurşun Gazetesi

Benzer haberler: