'Boşanma Konusu Olmayan' Davranışlar

1- İstek Dışı Olguların Bulunması

A-İradi Olmayan Davranışlarda Bulunmak

B-Çocuğun Ölümüne Sebep Olmak

C-Cinsel Saldırıya Uğramak

D-Yaş Farkı Bulunmak

2- Fiili (Eylemli) Ayrılığın Bulunması

3- Sağlık Sorunlarının Bulunması

A-Hastalıklı Olmak

1-Tedavi Edilebilir Akıl Hastası Olmak

2-Bulaşıcı Olmayan Hastalıklı Olmak

3-Tedavi Edilebilir Hastalıklı Olmak

a-Epilepsi (Sara) Hastalığı Olmak

b-Ağız Ve Vücut Kokusu

c-Yatağını Islatmak

d-Sedef Hastalığı

e-MS Hastalığı

4-Tedavi Edilemez Hastalıklı Olmak

B-Özel Gereksinimli Olmak

C-Bedensel Farklılıkları Bulunmak

D-Çocuğu Olmamak

E-Bedensel Özürlü Olmak

1-Görme Özürlü Olmak

2-İşitme Özürlü Olmak

3-Konuşma Özürlü Olmak

4-Fiziksel Özürlü Olmak

4- Yasal Hakların Kullanılması

A-Cumhuriyet Savcılığına Başvurmak

B-Nafaka Borcu İçin Şikâyet Etmek

C-Koruma Tedbiri İstemek

D-Gaiplik Kararı Almak

E-Dava Hakkını Kullanmak

F-Karakola Başvurmak

G-Danışıklı Olarak Evlenmek

5- Tepki Niteliğinde Davranışlarda Bulunulması

A-İntihar Girişimi

B-İlgisizliğe Tepki

C-Tepkinin Tek Olay Olması

D-Evliliği Koruma Amaçlı Tepki

6- İsteklerin Karşılanmaması

A-Sulh Girişimini Reddetmek

B-Vaadi Yerine Getirmemek

7- Farklılıkların Bulunması

A-Dil Ayrılığının Bulunması

B-Irk Ayrılığının Bulunması

C-Renk Ayrılığının Bulunması

D-Siyasi Düşünce Ayrılığının Bulunması

E-Felsefi İnanç Ayrılığının Bulunması

F-Din Ayrılığının Bulunması

G-Mezhep Ayrılığının Bulunması

H-Benzeri Ayrılıkların Bulunması

KAYNAKÇA

Ömer Uğur Gençcan-Yargıtay Üyesi

Boşanma-Nafaka Ve Tazminat Hukuku

Ankara 2010

Orijinal haber kaynağı için; Hukuki Haber

İlgili haberler:

Author: Hukuk Haber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir