BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ

BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİBasın Kanunu'nun 13. Maddesine Göre Basılmış Eserler Yoluyla İşlenen Fiillerden Doğan Maddî ve Manevî Zararlardan Dolayı Süreli Yayınlarda Eser Sahibi ile Yayın Sahibi ve Varsa Temsilcisinin Süresiz Yayınlarda ise Eser Sahibi ile Yayımcının Yayımcının Belli Olmaması Halinde ise Basımcının Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olduğu – Davalının Yazı İşleri Müdürü Olduğu/Davalı Yönünden Davanın Husumetten Reddine Karar Verilmesi Gerektiği

Orijinal haber kaynağı için; Hukuki Haber

İlgili haberler:

Author: Hukuk Haber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir