Kategoriler: Gazeteler

AYNI EYLEME İKİ AYRI CEZA VERİLEMEYECEĞİNDEN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİN FESHİNİN HAKSIZ OLDUĞU

İşçi İle İş Arkadaşının Tartıştığı – Sonrasında Tarafların Birbirlerine Girdikleri – Diğer İşçilerin Davacı İşçiye Engel Olduğu – Olay Sonrası İşçilere Kınama Cezası Verildiği – Sonrasında Davacı İşçi İçin Fesih İhbarı Düzenlenerek İş Akdinin Olay Gerekçe Yapılarak Haklı Nedenle Feshedildiği – İş Arkadaşı İle Yaşadığı Tartışma ve Kavga Olayı Nedeniyle Önce Kınama Cezası İle Cezalandırılan İşçinin İş Akdinin Sonrasında Aynı Nedenle Feshedildiği – Aynı Eyleme İki Ayrı Ceza Verilemeyeceğinden Davacının İş Akdinin Feshinin Haksız Olduğu – Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Kabulü Gerektiği

Orijinal haber kaynağı için; Hukuki Haber

Benzer haberler:

    yok