AVUKATLIK ÜCRETİ – VEKALET ÜCRETİNİN TARAFLARIN SULH OLDUĞU RAKAM ÜZERİNDEN BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ

Özet: Taraflar arasında ücret sözleşmesi bulunduğuna göre, Avukatlık Kanununun 165. maddesi gereğince, söz konusu davada tarafların sulh oldukları tazminat miktarı üzerinden belirlenecek olan vekalet ücretinin davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmesi gereklidir. Tarafların sulh oldukları miktar belli olmadığına göre, dava edilen ve harcının ödendiği 26.200 TL. üzerinden akdi vekalet ücretinin hesaplanması gerekir. Mahkemece yanlış değerlendirme ile dava değerinin yarısı üzerinden vekalet ücreti hesaplanması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

Orijinal haber kaynağı için; Emsal.co

İlgili haberler:

Author: Hukuk Haber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir