Posted in Gazeteler

28 TEMMUZ 2020 TARİHLİ KANUN DEĞİŞİKLİKLERİYLE BERABER BELİRSİZ ALACAK DAVASI İLE KISMİ DAVANIN KARŞILAŞTIRILMASI

I. BÖLÜM BELİRSİZ ALACAK DAVASI 1. GENEL OLARAK 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun belirsiz alacak davasını konu alan 107. maddesinde; “Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını…

devam... 28 TEMMUZ 2020 TARİHLİ KANUN DEĞİŞİKLİKLERİYLE BERABER BELİRSİZ ALACAK DAVASI İLE KISMİ DAVANIN KARŞILAŞTIRILMASI
Posted in Gazeteler

BASILMIŞ ESER YOLU İLE KİŞİLİK HAKKI İHLALİ ve MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

BASILMIŞ ESER YOLU İLE KİŞİLİK HAKKI İHLALİ ve MANEVİ TAZMİNAT DAVASI Av. Feyza YÜKSEL Temelini düşünce ve ifade özgürlüğünden alan basın özgürlüğü, ulusal ve uluslararası…

devam... BASILMIŞ ESER YOLU İLE KİŞİLİK HAKKI İHLALİ ve MANEVİ TAZMİNAT DAVASI
Posted in İnternet Medyası

Belirsiz alacak davası ile kısmi dava karşılaştırması

Belirsiz alacak davası ile kısmi dava arasındaki fark nedir? Şartları neler? Hangi durumlarda dava açılabilir? Belirsiz alacak davası ile kısmi dava karşılaştırması Belirsiz alacak davası…

devam... Belirsiz alacak davası ile kısmi dava karşılaştırması
Posted in İnternet Medyası

Yasin Börü’nün katledilmesi davasında Yargıtay’dan flaş karar

Diyarbakır’da, 6-7 Ekim 2014’te Kobani (Ayn el-Arap) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz’un öldürülmesiyle ilgili yürütülen dava…

devam... Yasin Börü’nün katledilmesi davasında Yargıtay’dan flaş karar
Posted in İnternet Medyası

Boşanma Sebepleri ile Boşanma Davası

Boşanma sebepleri, Türk Medeni Kanunu m.161-166’da düzenlenmiştir.Bunlar zina; hayata kast-pek kötü veya onur kırıcı davranış; suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme; terk; akıl hastalığı ve…

devam... Boşanma Sebepleri ile Boşanma Davası
Posted in İnternet Medyası

Boşanma davasında en önemli delil: Tanık

Tanık delili boşanma davalarının yanı sıra diğer dava türlerinde de sıklıkla başvurulan bir delil türüdür. Tanık delili boşanma davalarında çok büyük bir önem taşır. Zira…

devam... Boşanma davasında en önemli delil: Tanık
Posted in Gazeteler

AYM'den 'çıplak arama' kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2016 yılında metro istasyonunda çantasını aramak isteyen kadın polislere izin vermeyen ve yaşanan itiş kakışın ardından götürüldüğü polis merkezinde kötü muameleye maruz…

devam... AYM'den 'çıplak arama' kararı
Posted in Gazeteler

KANUNİ SÜRE İÇİNDE VERİLMEYEN CEVAP DİLEKÇESİNİN ISLAHI SURETİYLE ZAMANAŞIMI DEFİNİN İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2017/9-2782 K. 2020/87 T. 6.2.2020 İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Davalının Davaya Cevap Vermek Zorunda Olmadığı – Davanın Cevapsız…

devam... KANUNİ SÜRE İÇİNDE VERİLMEYEN CEVAP DİLEKÇESİNİN ISLAHI SURETİYLE ZAMANAŞIMI DEFİNİN İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ
Posted in Gazeteler

MÜSPET ZARAR TAZMİNATI

I. GİRİŞ Borçlar hukukunun ana kavramlarından birini oluşturan borç ve borç ilişkisinin en doğal ve temel amacı “ifa” dır.[1] İfa, borçlanılan edimin tam ve doğru…

devam... MÜSPET ZARAR TAZMİNATI
Posted in Gazeteler

AYM, koğuşların kamerayla izlenmesinin hak ihlali olduğuna hükmetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), cezaevleri ile ilgili sık sık gündeme gelen koğuşların kameralarla izlenmesi konusunda önemli bir karara imza attı. Mahkeme, Hakların Demokratik Partisi (HDP) Grup…

devam... AYM, koğuşların kamerayla izlenmesinin hak ihlali olduğuna hükmetti
Posted in Gazeteler

Prof. Dr. Ersan Şen yazdı; Suça Teşebbüsün Tespiti

Prof. Dr. Ersan Şen Stj. Av. Mehmet Vedat Ervan Suça Teşebbüsün Tespiti 1. Hazırlık Hareketi ve Teşebbüs Kavramları Türk Ceza Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca teşebbüs;…

devam... Prof. Dr. Ersan Şen yazdı; Suça Teşebbüsün Tespiti
Posted in Gazeteler

Kovuşturmanın Yol Haritası İddianame

Kovuşturmanın Yol Haritası İddianame 1. Genel Olarak Türk Ceza Yargılamasında muhakeme iş ve işlemleri, bir suçun işlendiği izlenimini veren bir halin cumhuriyet savcısı tarafından öğrenilmesi…

devam... Kovuşturmanın Yol Haritası İddianame
Posted in Resmi Gazete

Beklenen Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı

Dikkat! Beklenen Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı Muhasebe Büronuzu ve Ekibinizi Tek Panelden Yönetin Hemen Tıklayın 17 Kasım 2020 SALI Resmî Gazete Sayı : 31307 KANUN BAZI…

devam... Beklenen Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı
Posted in Resmi Gazete

Beklenen Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı

Dikkat! Beklenen Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı Muhasebe Büronuzu ve Ekibinizi Tek Panelden Yönetin Hemen Tıklayın 17 Kasım 2020 SALI Resmî Gazete Sayı : 31307 KANUN BAZI…

devam... Beklenen Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı
Posted in Gazeteler

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU KAPSAMINDA TMSF’NİN KAYYIM OLARAK ATANMASI, MÜSADERE VE MÜLKİYET HAKKI

GİRİŞ (1) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun; ”Şirket yönetimi için kayyım tayini” başlıklı 133. maddesinde, ceza soruşturma ve kovuşturmalarında hangi şartlarda kayyım atanabileceği hususları düzenlenmiş,…

devam... CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU KAPSAMINDA TMSF’NİN KAYYIM OLARAK ATANMASI, MÜSADERE VE MÜLKİYET HAKKI
Posted in Gazeteler

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Kanun No: 7256 Kabul Tarihi: 11/11/2020 (*) Henüz Resmi Gazete’de Yayımlanmadı ÖZET: Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen ve kanunlaşan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile…

devam... Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Posted in Gazeteler

KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİNDEN DOĞAN SORUMLULUK

I. GİRİŞ Bir kişinin kendisine ait özellikleri, hak ve fiil ehliyeti, özgürlüğü, maddi ve manevi varlıkları ile iktisadi bütünlüğü onun kişiliğini meydana getirmektedir. Gerek ulusal…

devam... KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİNDEN DOĞAN SORUMLULUK
Posted in Gazeteler

YARGI KARARLARI IŞIĞINDA, KADIN HASTALIKLARINDA YAŞANAN TIBBİ HATALAR VE HEKİMLERİN SORUMLULUKLARI

YARGI KARARLARI IŞIĞINDA, KADIN HASTALIKLARINDA YAŞANAN TIBBİ HATALAR VE HEKİMLERİN SORUMLULUKLARI İnsan sağlığı ve yaşamı ulusal ve uluslararası kanun ve antlaşmalar ile güvence altına alınmıştır…

devam... YARGI KARARLARI IŞIĞINDA, KADIN HASTALIKLARINDA YAŞANAN TIBBİ HATALAR VE HEKİMLERİN SORUMLULUKLARI