Posted in İnternet Medyası

Pandemi sonrası iş akdinin işletmesel karar ile feshi

Av. Ali Ekber POLATHukuki Yorum İş güvencesi toplumsal barışın en önemli unsurlarından biridir. Son yıllarda birçok işveren toplu işten çıkartma yaparken işletmesel karar gerekçesine dayanmaktadır….

devam... Pandemi sonrası iş akdinin işletmesel karar ile feshi
Posted in İnternet Medyası

ŞİFRELER VE KCK SÖZLEŞMESİ

Örgütleri kısaltılmış adlarla, rumuzlarla, amblem ve şifrelerle tanımlamak 1970’lerden beri çok yaygınlaştı. Özellikle sol siyasal akımlar içinde üç kişinin bir araya gelip, kendilerine kısa bir…

devam... ŞİFRELER VE KCK SÖZLEŞMESİ
Posted in CHP

Ankara Milletvekili Çetin, Karadeniz Madencilik’in Rödovans sözleşmesinin idare tarafından iptal edilmesini sordu

Ankara Milletvekili İzzet Çetin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından cevaplandırılması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi. Ankara Milletvekili Çetin’in, Karadeniz Madencilik’in Rödovans…

devam... Ankara Milletvekili Çetin, Karadeniz Madencilik’in Rödovans sözleşmesinin idare tarafından iptal edilmesini sordu
Posted in İnternet Medyası

Abant Tabiat Parkı Bakanlığa Devredildi

Bolu Abant Tabiat Parkı’nda yaptığı çalışmaların ekolojik sistem ve yaban hayatını tahrip ettiği gerekçesiyle mahkeme kararıyla işletme sözleşmesi iptal edilen İl Özel İdaresi, doğa harikasının…

devam... Abant Tabiat Parkı Bakanlığa Devredildi
Posted in İnternet Medyası

Yöneticisine yalan beyanda bulunmak haklı fesih nedeni midir? – İçtihat Haberleri

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Davacı, yaklaşık 8 yıldır davalı firmada çalıştığını, 31/7/2013 günü rapor hazırlamak için geç yattığından uyanamadığını saat 9:00 da uyandığında…

devam... Yöneticisine yalan beyanda bulunmak haklı fesih nedeni midir? – İçtihat Haberleri
Posted in Gazeteler

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliği

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU SÖZLEŞMELİ PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç…

devam... Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliği
Posted in Gazeteler

İŞ HUKUKUNDA GECE ÇALIŞMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER VE BU HÜKÜMLERİN FAZLA MESAİ YÖNÜNDEN İRDELENMESİ

1. Gece çalışması, insanın biyolojik yapısı nedeniyle uykuyla geçirilmesi gereken saatlerde yapılan bir çalışma olduğundan iş hukuku mevzuatında özel hükümler ile düzenlenmiştir. 4857 sayılı İş…

devam... İŞ HUKUKUNDA GECE ÇALIŞMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER VE BU HÜKÜMLERİN FAZLA MESAİ YÖNÜNDEN İRDELENMESİ
Posted in Resmi Gazete

Şirket Kuruluşları Hakkında Yeni Düzenleme Yapıldı

Muhasebe Büronuzu ve Ekibinizi Tek Panelden Yönetin Hemen Tıklayın Bakanlık tarafından hazırlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi…

devam... Şirket Kuruluşları Hakkında Yeni Düzenleme Yapıldı
Posted in Gazeteler

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanuna Göre Genel İşlem Şartları

Av. M. Alparslan BUDAK 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanuna Göre Genel İşlem Şartları GİRİŞ Günümüzde sözleşmeler açısından büyük önemi olan genel işlem şartları, yalnızca tacirler…

devam... 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanuna Göre Genel İşlem Şartları
Posted in Yeni Kanunlar

Elektrik faturası borçları hakkında önemli karar, Resmi Gazete’de yer aldı – Mevzuat Haberleri

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, 65 yaş üstü tüketiciler ve yüzde 40’ın üzerinde engeli bulunduğuna ilişkin sağlık kurulu raporunu görevli tedarik…

devam... Elektrik faturası borçları hakkında önemli karar, Resmi Gazete’de yer aldı – Mevzuat Haberleri
Posted in Gazeteler

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE KİRA BEDELİNİN UYARLANMASI VE PANDEMİ

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE KİRA BEDELİNİN UYARLANMASI VE PANDEMİ Bu çalışmamızda kira sözleşmelerinde kira bedelinin uyarlanması hakkında genel olarak bilgi verdikten sonra pandemi nedeniyle kira sözleşmelerinin uyarlanmasının…

devam... KİRA SÖZLEŞMELERİNDE KİRA BEDELİNİN UYARLANMASI VE PANDEMİ
Posted in Gazeteler

MÖHUK VE NEW YORK KONVANSİYONUNA GÖRE TANIMA VE TENFİZ İLE TAHKİME ELVERİŞLİLİK VE KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK

MÖHUK VE NEW YORK KONVANSİYONUNA GÖRE TANIMA VE TENFİZ İLE TAHKİME ELVERİŞLİLİK VE KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK Günümüzde uluslararası ticari ilişkilerin çeşit ve miktar olarak hızlı…

devam... MÖHUK VE NEW YORK KONVANSİYONUNA GÖRE TANIMA VE TENFİZ İLE TAHKİME ELVERİŞLİLİK VE KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK
Posted in Gazeteler

05.11.2020 Tarihli YCGK Kararı ve Zorunlu Müdafiliğin Sınırı

Prof. Dr. Ersan Şen 05.11.2020 Tarihli YCGK Kararı ve Zorunlu Müdafiliğin Sınırı Yargıtay 16. Ceza Dairesi 29.11.2017 tarihli 2017/2257 E. ve 2017/5509 K. sayılı kararında;…

devam... 05.11.2020 Tarihli YCGK Kararı ve Zorunlu Müdafiliğin Sınırı
Posted in İnternet Medyası

Kurumsal E-Posta Hesabının İşveren Tarafından Denetlenmesinin Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkı ve Haberleşme Hürriyetini İhlal Etmediği

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 12/1/2021 tarihinde, Celal Oraj Altunörgü (B. No: 2018/31036) başvurusunda, Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin…

devam... Kurumsal E-Posta Hesabının İşveren Tarafından Denetlenmesinin Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkı ve Haberleşme Hürriyetini İhlal Etmediği
Posted in Gazeteler

ANONİM ŞİRKETLERDE EK FİNANSMAN KAYNAĞI EMİSYON PRİMLİ (AGİOLU) PAY İHRACI

ANONİM ŞİRKETLERDE EK FİNASNMAN KAYNAĞI EMİSYON PRİMLİ (AGİOLU) PAY İHRACI I. GİRİŞ Günümüzde şirketlerin mali durumlarını koruyabilmeleri ve ticari faaliyetlerini sürdürebilmeleri için her zaman finansman…

devam... ANONİM ŞİRKETLERDE EK FİNANSMAN KAYNAĞI EMİSYON PRİMLİ (AGİOLU) PAY İHRACI
Posted in Gazeteler

AKARYAKIT ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KAYITLARININ YASA DIŞI SİLİNMESİ VE/VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ FİİLİNİN VUK m.359 KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

AKARYAKIT ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KAYITLARIN YASA DIŞI SİLİNMESİ VE/VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ FİİLİNİN VUK m.359 KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Av. Prof. Dr. Ersan ŞEN Samet YÜCEL Vergi Müfettişi, samet.yucel@vdk.gov.tr…

devam... AKARYAKIT ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KAYITLARININ YASA DIŞI SİLİNMESİ VE/VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ FİİLİNİN VUK m.359 KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Posted in Gazeteler

AKARYAKIT ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KAYITLARIN YASA DIŞI SİLİNMESİ VE/VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ FİİLİNİN VUK m.359 KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

AKARYAKIT ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KAYITLARIN YASA DIŞI SİLİNMESİ VE/VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ FİİLİNİN VUK m.359 KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Av. Prof. Dr. Ersan ŞEN Samet YÜCEL Vergi Müfettişi, samet.yucel@vdk.gov.tr…

devam... AKARYAKIT ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KAYITLARIN YASA DIŞI SİLİNMESİ VE/VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ FİİLİNİN VUK m.359 KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Posted in Gazeteler

AKARYAKIT ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KAYITLARIN YASA DIŞI SİLİNMESİ VE/VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ FİİLİNİN VUK m.359 KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

AKARYAKIT ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KAYITLARIN YASA DIŞI SİLİNMESİ VE/VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ FİİLİNİN VUK m.359 KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Av. Prof. Dr. Ersan ŞEN Samet YÜCEL Vergi Müfettişi, samet.yucel@vdk.gov.tr…

devam... AKARYAKIT ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KAYITLARIN YASA DIŞI SİLİNMESİ VE/VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ FİİLİNİN VUK m.359 KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ