7 Ekim 2015 Tarihli ve 29495 Sayılı Resmi Gazete, RG,

7 Ekim 2015 Tarihli ve 29495 Sayılı Resmi Gazete, RG,

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

—  Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 3/9/2015 Tarihli ve E: 2015/71, K: 2015/79 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 14/7/2015 Tarihli ve 2015/6723 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 14/7/2015 Tarihli ve 2015/8818 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Orijinal haber kaynağı için; Resmi Gazete

Author: Hukuk Haber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir