6552 SAYILI “TORBA KANUN”UN ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİ

Anayasa Mahkemesi 2014/149 E. ve 2014/151 K. sayılı kararı ile 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un 97. maddesi ile İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesine getirilen değişikliği iptal etti.

Orijinal haber kaynağı için; Türkiye Barolar Birliği RSS Duyuru Servisi

İlgili haberler:

Author: Hukuk Haber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir