Kategoriler: İnternet Medyası

6009 Sayılı Kanunla 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların açıklandığı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

7 Eylül 2010 tarihli ve 27695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 36 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde; 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 5 inci maddesiyle 5838 sayılı K>

Orijinal haber kaynağı için; VergiNet Haberler

Benzer haberler: