6 Kasım 2016 Tarihli ve 29880 Sayılı Resmi Gazete, RG,

6 Kasım 2016 Tarihli ve 29880 Sayılı Resmi Gazete, RG,


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

—  Başkent Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Mustafa Kemal Üniversitesi Arıcılık ve İpekböceği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Mustafa Kemal Üniversitesi Zeytincilik Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Orijinal haber kaynağı için; Resmi Gazete

Author: Hukuk Haber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir