4 Aralık 2015 Tarihli ve 29552 Sayılı Resmi Gazete, RG,

4 Aralık 2015 Tarihli ve 29552 Sayılı Resmi Gazete, RG,

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 26/11/2015 Tarihli ve 1860 Sayılı Kararı

YÖNETMELİK

—  İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 02/12/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-105 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 25/11/2015 Tarihli ve E: 2015/63, K: 2015/106 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 25/11/2015 Tarihli ve E: 2015/50, K: 2015/107 Sayılı Kararı

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Orijinal haber kaynağı için; Resmi Gazete

İlgili haberler:

Author: Hukuk Haber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir