Kategoriler: Yeni Kanunlar

29 Haziran 2022 Tarihli ve 31881 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik
–– Kamu Bilişim Hizmet Alımı Kapsamında Katılımcıların Yetkilendirilmesi Hakkında Yönetmelik
–– İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe Kuralları Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/06/2022 Tarihli ve 11037 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/06/2022 Tarihli ve 11038 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2022 Tarihli ve E: 2022/9, K: 2022/80 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/5/2022 Tarihli ve 2018/25711 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.


https://www.resmigazete.gov.tr/

Orijinal haber kaynağı için; Mevzuat Haberleri – – Güncel Hukuk Haberleri

Benzer haberler: