Kategoriler: Yeni Kanunlar

28 Aralık 2021 Tarihli ve 31703 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Disiplin Amirleri Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ
–– Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi
–– Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/42)
–– Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– 702 Sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4/A Maddesi Uyarınca 2022 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 10/11/2021 Tarihli ve 2017/31996 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2021 Tarihli ve 2017/36487 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2021 Tarihli ve 2018/11352 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/10/2021 Tarihli ve 2017/31733 Başvuru Numaralı Kararı
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

28/12/2021 tarihli ve 31703 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Ait Tebliğ yayımlanmıştır.


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.


https://www.resmigazete.gov.tr/

Orijinal haber kaynağı için; Mevzuat Haberleri – – Güncel Hukuk Haberleri

Benzer haberler:

    yok