Kategoriler: İnternet Medyası

277 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Yayınlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 277 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağında; 6009 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yapılan değişiklikler ile 27/9/2010 tarihli ve 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen tevk>

Orijinal haber kaynağı için; VergiNet Haberler

Benzer haberler: