Kategoriler: Yeni Kanunlar

27 Ocak 2023 Tarihli ve 32086 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Hakkında Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2023/1)
–– Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2023/2)
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/2)
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/4)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/6)
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/01/2023 Tarihli ve 11588, 11589-1, 11589-2 Sayılı Kararları
KARAR
–– 38 Mülki İdare Amirinin, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi Hakkında Karar
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2022 Tarihli ve E: 2021/95, K: 2022/118 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2022 Tarihli ve E: 2021/99, K: 2022/119 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2022 Tarihli ve E: 2022/103, K: 2022/150 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2022 Tarihli ve E: 2022/122, K: 2022/151 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 19/10/2022 Tarihli ve 2019/37721 Başvuru Numaralı Kararı
YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 25/01/2023 Tarihli ve 2023/1 Sayılı Kararı
–– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.


https://www.resmigazete.gov.tr/

Orijinal haber kaynağı için; Mevzuat Haberleri – – Güncel Hukuk Haberleri

Benzer haberler: