Kategoriler: Yeni Kanunlar

23 Ağustos 2022 Tarihli ve 31932 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği
–– Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Havalimanları/Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 188)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 25/5/2022 Tarihli ve 2018/36546 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/5/2022 Tarihli ve 2019/18178 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/6/2022 Tarihli ve 2019/20170 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 28/6/2022 Tarihli ve 2019/39033 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.


https://www.resmigazete.gov.tr/

Orijinal haber kaynağı için; Mevzuat Haberleri – – Güncel Hukuk Haberleri

Benzer haberler: