21 Ekim 2016 Tarihli ve 29864 Sayılı Resmi Gazete, RG,

21 Ekim 2016 Tarihli ve 29864 Sayılı Resmi Gazete, RG,

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

—  Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

GENELGELER

—  İdarelere Verilen Dilekçeler Hakkında 2016/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

––  Mali Eylem Görev Gücü (FATF) IV. Tur Değerlendirmesi Hazırlıkları ve Ulusal Risk Değerlendirmesi Çalışmaları ile İlgili 2016/22 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

—  Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2016/37)

—  Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

—  Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Orijinal haber kaynağı için; Resmi Gazete

Author: Hukuk Haber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir