21 Ağustos 2015 Tarihli ve 29452 Sayılı Resmi Gazete, RG,

21 Ağustos 2015 Tarihli ve 29452 Sayılı Resmi Gazete, RG,

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2015/8006   Tereftalik Asit İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2015/8021   Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Kastamonu Tıp Fakültesinin Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlanması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

—  Çevre ve Şehircilik, İçişleri, Millî Eğitim ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

—  Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Düzce Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

—  Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliğinde (Tebliğ No: 2014/60) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/36)

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Orijinal haber kaynağı için; Resmi Gazete

İlgili haberler:

Author: Hukuk Haber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir