Kategoriler: Yeni Kanunlar

18 Mart 2023 Tarihli ve 32136 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar
YARGI BÖLÜMÜ
DANIŞTAY KARARLARI
–– Danıştay İkinci Dairesine Ait Kararlar
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI
–– Yüksek Seçim Kurulunun 16/03/2023 Tarihli ve 2023/145 Sayılı Kararı ve Eki Yurt Dışı Seçim İş ve İşlemleri Harcamalarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair 200 Sayılı Genelge
–– Yüksek Seçim Kurulunun 16/03/2023 Tarihli ve 2023/146 Sayılı Kararı ve Eki Cumhurbaşkanı Seçiminde Cumhurbaşkanı Adaylarına Yapılacak Yardım ve Bağışlar ile Adayların Mal Bildirimine İlişkin Usul ve Esasları Gösterir 201 Sayılı Genelge
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.


https://www.resmigazete.gov.tr/

Orijinal haber kaynağı için; Mevzuat Haberleri – – Güncel Hukuk Haberleri

Benzer haberler: