Kategoriler: Yeni Kanunlar

17 Ağustos 2022 Tarihli ve 31926 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/98, K: 2022/87 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2022/48, K: 2022/93 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/5/2022 Tarihli ve 2019/36978 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/6/2022 Tarihli ve 2018/17029 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/6/2022 Tarihli ve 2018/25614 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/6/2022 Tarihli ve 2020/26067 Başvuru Numaralı Kararı
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.


https://www.resmigazete.gov.tr/

Orijinal haber kaynağı için; Mevzuat Haberleri – – Güncel Hukuk Haberleri

Benzer haberler: