15 Eylül 2015 Tarihli ve 29476 Sayılı Resmi Gazete, RG,

15 Eylül 2015 Tarihli ve 29476 Sayılı Resmi Gazete, RG,

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

—  Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kadir Has Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 2/7/2015 Tarihli ve 2013/6237 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Orijinal haber kaynağı için; Resmi Gazete

Author: Hukuk Haber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir