12 Eylül 2015 Tarihli ve 29473 Sayılı Resmi Gazete, RG,

12 Eylül 2015 Tarihli ve 29473 Sayılı Resmi Gazete, RG,

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

––  Dışişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Kenan İPEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

— Küçük Miktarlardaki Yumurtanın Doğrudan Arzına Dair Yönetmelik

–– Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans Yabancı Dil Hazırlık ve Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

––  TS EN 13601 Bakır ve Bakır Alaşımları – Bakır Çubuk, Dikdörtgen Kesitli Çubuk ve Tel – Genel Elektriksel Amaçlar İçin Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG – MS – 2015/9)

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Orijinal haber kaynağı için; Resmi Gazete

Author: Hukuk Haber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir