Kategoriler: Yeni Kanunlar

10 Mayıs 2022 Tarihli ve 31831 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Seramikleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 15/3/2022 Tarihli ve 2019/21052 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/3/2022 Tarihli ve 2018/10055 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/3/2022 Tarihli ve 2019/3740 Başvuru Numaralı Kararı
DANIŞTAY KARARI
–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2022/1, K: 2022/4)
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.


https://www.resmigazete.gov.tr/

Orijinal haber kaynağı için; Mevzuat Haberleri – – Güncel Hukuk Haberleri

Benzer haberler: