10 Eylül 2015 Tarihli ve 29471 Sayılı Resmi Gazete, RG,

10 Eylül 2015 Tarihli ve 29471 Sayılı Resmi Gazete, RG,

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

—  Millî Savunma Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

––  Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi, İller Bankası Anonim Şirketinde ve PTT Anonim Şirketinde 2013, 2014 ve 2015 Yıllarında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (No: 2015/1)

––  Medikal Gazların Üretim, Dolum, Depolama ve Satışını Yapan Tesisler Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 7/9/2015 Tarihli ve 1619 Sayılı Kararı

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Orijinal haber kaynağı için; Resmi Gazete

Author: Hukuk Haber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir