Kategoriler: Yeni Kanunlar

10 Ağustos 2022 Tarihli ve 31919 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KARAR
–– Tarım ve Orman Bakanlığınca Belirlenen Yaban Hayvanları Listesi Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 1/6/2022 Tarihli ve E: 2020/97, K: 2022/62 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 1/6/2022 Tarihli ve E: 2021/132, K: 2022/69 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2022/52, K: 2022/90 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2022/53, K: 2022/91 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/3/2022 Tarihli ve 2016/5903 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.


https://www.resmigazete.gov.tr/

Orijinal haber kaynağı için; Mevzuat Haberleri – – Güncel Hukuk Haberleri

Benzer haberler: