Kategoriler: Rekabet Kurumu

10-52/1049-388

Akdeniz Bölgesi hazır beton pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediklerinin tespiti ile ilgili olarak verilen Rekabet Kurulunun 3.10.2006 tarih ve 06-69/931-268 sayılı kararının iptaline ilişkin Danıştay kararları üzerine ilgili dosya konusunun davacı yönüyle yeniden değerlendirilmesi. …

Orijinal haber kaynağı için; REKABET KURUMU – Rekabet Kurulu Kararları

Benzer haberler:

Terimler: 1052/1049388