Kategoriler: Yeni Kanunlar

05 Ağustos 2022 Tarihli ve 31914 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 6 Mayıs 2004 Tarihinde Bakü’de İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’nin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma’nın Revizyonu ile İlgili Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ek İdari Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5932)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5933)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5934)
–– Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi Tarafından Kongo Cumhuriyeti ve Cibuti Cumhuriyeti’ne Bahse Konu Ülkelerde Gerçekleştirilen Projelerin Finansmanı Amacıyla Türkiye’den İhraç Edilen Mal ve Hizmetlere Karşılık Olarak 2016 Yılında Sağlanan Krediler Çerçevesinde Adı Geçen Ülkelerin 30 Nisan 2020 Tarihi İtibarıyla Vadesi Geçmiş Borçları ile 1 Mayıs-31 Aralık 2020, 1 Ocak-30 Haziran 2021 ve 1 Temmuz-31 Aralık 2021 Dönemlerine Ait Anapara ve Faiz Yükümlülüklerinin G-20 Borç Servisi Askıya Alma Girişimi Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Olarak 19 Ocak 2022 ve 21 Mart 2022 Tarihlerinde İmzalanan Anlaşmaların İmza Tarihlerinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5935)
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5936)
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/350, 351, 352, 353, 354)
YÖNETMELİKLER
–– Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Taşınır Mal Yönetmeliği
TEBLİĞ
–– Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli ve E: 2021/71, K: 2022/53 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2022 Tarihli ve E: 2022/43, K: 2022/81 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/4/2022 Tarihli ve 2019/14617 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 11/5/2022 Tarihli ve 2018/6711 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.


https://www.resmigazete.gov.tr/

Orijinal haber kaynağı için; Mevzuat Haberleri – – Güncel Hukuk Haberleri

Benzer haberler: