Kategoriler: Yeni Kanunlar

03 Ağustos 2022 Tarihli ve 31912 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/344)
YÖNETMELİK
–– Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 2022/1)
–– Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/33)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 18/5/2022 Tarihli ve 2019/4408 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/5/2022 Tarihli ve 2018/36169 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/5/2022 Tarihli ve 2017/33714 Başvuru Numaralı Kararı
YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 2, 3 ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.


https://www.resmigazete.gov.tr/

Orijinal haber kaynağı için; Mevzuat Haberleri – – Güncel Hukuk Haberleri

Benzer haberler: