Kategoriler: Yeni Kanunlar

02 Ağustos 2022 Tarihli ve 31911 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/343)
YÖNETMELİK
–– Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli ve E: 2020/87, K: 2022/44 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli ve E: 2021/119, K: 2022/48 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2022/45, K: 2022/89 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2022/22, K: 2022/92 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 18/5/2022 Tarihli ve 2018/20156 Başvuru Numaralı Kararı
YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 3, 4 ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.


https://www.resmigazete.gov.tr/

Orijinal haber kaynağı için; Mevzuat Haberleri – – Güncel Hukuk Haberleri

Benzer haberler: