Hukuk Forumları.
Üye Adı :
Şifreniz :
Şifreyi Anımsa


Üye Kayıt
  Anasayfa   Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
YENİ HUKUKİ NET : Hukuk Portalı  |  Anasayfa  |  Hukuk Forumları  |  Hukukçu Blogları  |  Aktif Konular  |  Haberler  |  Hukuk Ansiklopedisi  |  Hukuk Arama  |  Anketler  |  Hukuk Siteleri  |  Hukuk ilanları  |  Dilekçeler ve Hukuk Programları  |  Hukuk Terimleri

| Üye | Aktif Üyeler
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru  | Site Ekle  | Hukuk Güncel Haber  | Mevzuat  | Kanun  | Khk.  | Tüzük  | Yönetmelik  | İçtihat  | Yarışma  | Ne Yeni ?  | Dizin  

Dilekçe örnekleri ve hukuk programları sadece hukukçu, hukuk profesyonelleri, stajer avukatlar ve hukuk fakültesi öğrencileri içindir.

GENEL LISTE (- Kategorize edilmiş program, dilekçe örneği ve belgeleri - görmek ve tam sürümünü bilgisayarınıza indirmek için - HUKUKÇU veya ÖĞRENCİ üye olmalısınız.-) Hukukçu, Stajyer Avukat veyahut Hukuk Fakültesi öğrencileri için Dilekçe örnekleri ve Sözleşme örnekleri bağlantılarını takip etmelisiniz. Bu sayılan kişi ve mesleklerden değilseniz sınırlı sayıda ve basit Dilekçe Örnekleri linklerine göz atabilirsiniz.
Hukuki Programlar ve Dilekçe örnekleri
 Yeniler
Yeni Program veya Dilekçe örneği yok.
 
 İlgi Görenler dilekçeler ve programlar
ANLAŞMALI(RIZAİ)BOŞANMA DAVASI DİLEKÇESİ  (8803)
İCRA TAKİP PROGRAMI (Final yazılım)  (6384)
Adli sicil (sabıka) kaydı silinmesi  (4568)
ÜCRET ALACAĞI_KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI DAVASI  (4216)
ESAS HAKKINDA SAVUNMA DİLEKÇESİ  (3523)
alacak davası dilekçe örneği  (3044)
Anlaşmalı Boşanma protokolu  (2758)
Toplu dilekçe örnekleri  (2675)
Günlük iş takibi programı  (2626)
Boşanma ve Nafaka Davası  (2598)
Anlaşmalı Boşanma  (2311)
İcramatikalp  (2142)
toplu dilekçe örnekleri  (2040)
İDARİ PARA CEZASINA KARŞI SULH CEZA MAHKEMESİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ  (1919)
Ailenin Korunması İçin Cumhuriyet Savcılığına Şikayet Dilekçesi  (1890)
MİRASÇILIK BELGESİ(VERASET İLAMI)İÇİN DAVA DİLEKÇESİ  (1878)
Avukatlık Ücret Sözleşmesi örneği  (1822)
Faiz Hesap Programı  (1763)
kira sözleşmesi örneği  (1754)
Site ve Apartman Yönetim Programı  (1690)
Temel Yasalar Programı  (1689)
İcra Programı  (1494)
İcramatikalp  (1422)
Ceza Hesaplama ve Ceza Hukuku Veri Programı  (1343)
Delil tesbiti talebi  (1279)
BOŞANMA TEDBİR İŞTİRAK NAFAKASI VELAYET M.TAZMİNAT DİLEKÇESİ  (1213)
Icra Avukatlık ücret Sözleşmesi  (1208)
HİZMET TESBİTİ DAVASI DİLEKÇESİ  (1179)
Yabancı Mahkeme Boşanma İlamının Tanınması ve Tenfizi Dava Dilekçesi  (1169)
Maddi ve Manevi Tazminat Dilekçesi  (1083)
Karşılıksız Çekte Şikayet Dilekçesi  (1081)
Telekom İstihbarat Programı  (1049)
Hukuk Davalarında Delilleri Karşı Beyan ve Delillerin Sunulması Dilekçesi  (1027)
Kıymetli Evrakın (Çek,senet...) zayi nedeni ile iptali  (1016)
Türk Ceza Kanunu Tasarısı 12.5.2004  (999)
Ör.48-Takip Talebi  (976)
temyiz dilekçesi ceza  (932)
Müvekkil Takip  (912)
Avrupa Insan Hakları mahkemesi başvuru dilekçesi ve açıklaması  (907)
Serbest Meslek Makbuzu  (879)
İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ  (877)
Asgari Avukatlık Ücret Programı  (871)
VEKÂLETNAME  (868)
YETKİ BELGESİ(TEVKİL)  (839)
ISLAH DİLEKÇESİ  (822)
Eski ve Yeni TCK. karşılaştırma tablosu  (807)
DAVADAN FERAGAT DİLEKÇESİ  (804)
İŞ DAVASI ÖRNEK DİLEKÇE  (802)
İtirazın İptali Dilekçesi  (794)
Tebligat Zarfı  (788)
Kira Bedelinin Arttırılması ihtarnamesi  (786)
icra harçlandırma formu  (777)
Karşılıksız çek şikayet dilekçesi  (768)
Borçtan Kurtulma Davası Dilekçesi  (761)
borca itiraz dilekçesi  (745)
KARAR DÜZELTME İSTEMİ(HUKUK)  (744)
İZALEİ ŞUYU (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ) DAVASI /ÖRN.DİLEKÇE  (729)
iş akış çizelgesi  (728)
Akınsoft Muhtar Programı  (713)
İcra Müdürlüğü İşlemini Şikayet  (706)
Davaya Karşı Cevaplarımızın Sunulması dilekçesi  (700)
Vergi Hesap Programı  (699)
Satışmatikalp  (696)
Cep Telefonu Kaybı Dilekçesi  (692)
Yeni Çek Yasası Uygulama Şeması  (688)
İş akdinin feshinde Tazminat davası dilekçesi  (687)
Karşılıksız Çek Müdahale Dilekçesi  (658)
Vekaletname örneği  (638)
TESPİT  (632)
CEZA DAVASINA MÜDAHALE DİLEKÇESİ  (631)
Tahliye Davası dilekçesi  (631)
EMNİYETİ SUİSTİMAL şikayet  (630)
Menfi Tesbit ve İcra Takibinin Durdurulması Dilekçesi  (617)
Temerrüt Nedeniyle Kira Sözleşmesinin Feshi ve Tahliye davası dilekçesi  (607)
İstihkak İddiasına Cevap Dilekçesi  (594)
Edimin ifasına ilişkin ihtarname  (584)
KREDİ KARTIZEDELERİ İçin Örnek Başvuru Dilekçesi.  (583)
BK. 187 İHTARNAMESİ ÖRNEĞİ  (582)
Tam Yargı Davası Dilekçesi  (575)
YEDDİEMİNLİĞİ SUİSTİMAL SUÇU NEDENİYLE ŞİKAYET DİLEKÇESİ  (569)
Mal Beyanında Bulunmamaya dair şikayet dilekçesi  (566)
YAŞ TASHİHİ  (564)
Menfi Tespit ve İcra Takibinin Durdurulması Dilekçesi  (554)
Muvekkil ver. 0.7  (547)
Ör.49 İlamsız Takiplerde ödeme emri  (543)
İcra Takibinin Yenilenmesi Talebi  (535)
Tasarrufun İptali Dilekçesi  (534)
KIDEM TENZİLİ CEZASININ İPTALİ(YÜRÜTMEYİ DURDURMA VE DURUŞMA TALEPLİ)  (533)
DAVADAN FERAGAT  (532)
Davanın Yetkili/Görevli Mahkemeye Gönderilmesi Dilekçesi  (532)
tahliye davası İ.T.M  (529)
Dansöz Kıvırmaları / ücretsiz ekitap  (527)
Yakalamaya ve gözaltına itiraz dilekçesi  (527)
cevaba cevap dilekçesi  (527)
Çocuk Tesliminden Kaçınmada Şikayet Dilekçesi  (526)
Hukuki Danışmanlık Sözleşmesi  (522)
MAZERET DİLEKÇESİ  (510)
Mesleki Eğilim Belirleme Testi  (510)
Dahili Dava dilekçesi  (504)
Maddi ve Manevi Tazminat Dava Dilekçesi (İş Kazası Nedeni ile  (501)
İHTİYATİ TEDBİR KARARINA İTİRAZ  (500)
Araç Haczi talebi  (495)
Taahhüdü İhlal Şikayet Dilekçesi  (494)
Cezamatik Programı  (494)
Medeni Hukuk - Tüzel Kişiler ders notları  (493)
Tahliye talebi dilekçesi  (493)
ISLAH ile Dava Değerinin Artırılmasına Örnek Dilekçe  (491)
Aciz Vesikası Talebi  (489)
VASİ TAYİNİ İSTEME DİLEKÇESİ  (486)
İpoteğin Kaldırılması dilekçe örneği  (483)
Yeni Medeni Yasaya göre evlilikte mal rejimi ile ilgili sözleşmeler  (478)
Davanın Görevli Mahkemeye Gönderilmesi dilekçesi  (477)
KİRA SÖZLEŞMESİ(MENKULLERDE)  (476)
Gayrimenkule Müdahelenin Men i Dilekçesi  (474)
Ör.59 89/1 Birinci Haciz ihbarnamesi  (473)
İstirdat Davası dilekçe örneği  (473)
Yeni Türk Ceza Kanunu  (472)
İktisap nedeni ile tahliye ihtarnamesi  (469)
ihtiyati haciz dava dilekçesi  (468)
89-1.Haciz ihbarnamesi talebi  (462)
Arsa Payının düzeltilmesi dilekçesi  (459)
YARGITAYIN BOZMA KARARINA KARŞI DİRENME İSTEMİ  (456)
Anayasa Hukuku Ders Notları  (456)
Mirasın Reddinin Tescili Dilekçesi  (456)
İŞ KAZASI DAVASI DİLEKÇESİ  (455)
İştirak Nafakası Artırım dilekçesi  (454)
İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası dilekçesi  (453)
Teb.K. 35'e göre Tebliğ Talebi  (451)
isci muvekkil ile gorusme tutanagi  (447)
Site Otomasyon  (446)
Mazeret Dilekçesi  (443)
İtirazın Kesin Kaldırılması Dilekçesi  (437)
Babalık Davası  (436)
Kiranın Yeni Koşullara Uyarlanması Davası dilekçe örneği  (436)
YARALANMALI T.KAZASI TAZMİNAT D.DİLEKÇESİ  (434)
Davaya Katılma Dilekçesi (Hukuk  (431)
Adli Yardım dilekçesi  (430)
tahliye taahhüdü  (426)
Davanın Yenilenmesi Dilekçesi  (425)
Tevkil Yetki Belgesi  (419)
adli sicil kaydının silinmesi dilekçesi  (419)
Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası dilekçe örneği  (416)
HUKUK DAVASINA MÜDAHALE DİLEKÇESİ  (415)
Celse ver. 0.7  (411)
delil listesi arzı  (409)
Hakimin Reddi dilekçesi  (401)
TEMİNATIN İADESİ TALEBİ  (398)
Davaya Cevap Dilekçesi  (398)
İzale-i Şuyuu davası sonucu YAPILAN SATIŞIN FESHİ Davası dilekçe örneği  (397)
İhalenin Feshi Davası Dilekçesi  (397)
Satış Talebi  (393)
Ceza infaz Erteleme dilekçesi  (392)
İstihkak Davası - İİK.97  (391)
İhalenin feshi dava dilekçesi  (387)
Temerrüt Nedeniyle Tahliye İhtarı  (383)
Delil Listesi  (380)
İstihkak Davası - İİK.99  (378)
çek zayii ticaret sicil gazetesi ilanı  (374)
Cevap Dilekçesi  (373)
İcranın iadesi dilekçesi  (368)
103 davetiye talebi  (367)
Bakiye Borç Muhtırası  (365)
Davaya Cevap Süre Uzatma Dilekçesi  (363)
MİRASIN REDDİ /Örnek Dilekçe  (363)
VESAYET ALTINDAKİ KISITLIYA DAVA AÇILABİLMESİ İÇİN HUSUMETE İZİN TALEBİ  (356)
4421  (355)
Kredi Kartı/Tüketici Yas.na Aykırı Davranan Bankaya karşı İcra Md.ne Yazılacak Dilekçe Örneği  (354)
SÖZLÜK (İNG-TÜRK/TÜRK-İNG)  (352)
mal beyanında bulunmama şikayet  (349)
Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tahliye Davası dilekçesi  (349)
Eski Hale Getirme Dilekçesi (Hukuk  (349)
Icra Müdürlüğünün haksız eylemlerinden ötürü tazminat davası  (346)
Tasarrufun İptali Dava Dilekçesi (IIK.227)  (345)
ÇOCUK TESLİMİ İLAMINA AYKIRI DAVRANANI ŞİKAYET DİLEKÇESİ  (345)
haczedilmezlik şikayeti  (345)
Avrupa'da düşünce özgürlüğü kitabı  (344)
Takipten Vazgeçme Dilekçesi  (343)
Şikayetten vazgeçme dilekçesi 1 (İcra Ceza)  (342)
DAVAYA KATMA-DAHİL-İ DAVA-HUMK 43-TARAFLARIN TAADDÜDÜ  (339)
Davayı Kabul Dilekçesi  (336)
Arakararından dönme dilekçesi  (334)
Müddetname  (332)
Medeni Hukuka Giriş Ders Notları  (332)
Iş Kanunu ( Yeni )  (331)
yenileme talebi  (328)
Medeni Hukuk - Gerçek Kişiler ders notları  (327)
Mehil Belgesi  (325)
Düplik Dilekçesi  (323)
Yeni İktisap ve İhtiyaç Nedeniyle Tahliye  (318)
İflas Davası dilekçesi  (315)
4822 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununa Genel Bir Bakış  (314)
Tahliye Emrine İtirazl dilekçesi  (314)
Taahhüt Nedeniyle Tahliye davası dilekçe örneği  (314)
Haksız ihtiyati tedbir nedeni ile tazminat davası  (311)
tahliye dilekçesi (ceza)  (308)
Ör.157 89 İkinci Haciz İhbarnamesi  (304)
Taahhüt ve Taahhüdü kabul tutanağı  (302)
89-2.Haciz ihbarnamesi talebi  (298)
İcra Md.ne Tahsilat Bildirimi 1  (297)
Cezanın infazının ertelenmesi dilekçesi  (297)
Anayasa Hukuku Sınavı  (296)
Muhafaza Talebi  (295)
davadan vazgeçme dilekçesi  (295)
Davaların Birleştirilmesi Talebi  (293)
Gaİplik Kararı Dilekçesi  (293)
Müddetname ver. 0.2  (293)
Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunanın CezalandırılmasDilekçesi Örneğiı  (292)
Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunmaya Dair Ceza Dava Dilekçesi  (291)
Anayasa'ya aykırılık defi  (291)
Program adini yazin  (289)
İcra Md.ne Tahsilat Bildirimi 2  (287)
Yeni Türk Lirasına geçiş ve çek senet  (286)
İc.İf.Yasası md.277 vd hükümlerine istinaden İPTAL DAVASI-ÖRNEK DİLEKÇE  (285)
Haksız Rekabetin önlenmesi davası  (283)
tebliğ mazbatası  (282)
Bozmaya Uyma ve Duruşma Günü Talebi  (279)
İşkence ve Kötü muameleyi suç duyurusu dilekçesi  (278)
3167 sk. (Karşılıksız Çek)ile ilgili müdahale dilekçesi.  (277)
Davanın Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi dilekçesi  (276)
Bakiye Borç Muhtıra Talebi  (275)
AŞ. Yönetim Kuruluna tazminat davası  (274)
103 tebliğ talebi  (273)
Haksız ihtiyati haciz nedeni ile tazminat davası  (273)
Davaya Cevap Süresinin Uzatılması dilekçesi  (272)
Şikayetten vazgeçme dilekçesi.  (272)
İcatlar ve Buluşlar Tarihi  (267)
Şikayetten vazgeçme dilekçesi.  (263)
Müracaata bırakılmış olan davanın yenilenmesi talebi.  (260)
Devlet Adamı - Platon  (256)
İtirazın Muvakkaten Kaldırılması Dilekçesi  (253)
Ör.158 İlamın İcrası Belgesi  (252)
İtirazın iptali  (251)
Ör.163 Kambiyo senetlerine mahsus ödeme emri  (250)
Müdahale ( Katılma) Dilekçesi (Ceza Davası)  (249)
Mal Beyanından sonraki Artışı bildirmemeye dair şikayet dilekçesi  (246)
Ör.156 İtiraz Belgesi  (246)
Atinalıların Devleti - Aristoteles  (244)
EvlendirJet S  (239)
Karşılıksız çekte şikayetten vazgeçme  (239)
Türkiye’de İnternet Hukuku ve İnternet Davaları  (233)
Davaların Birleştirilmesi dilekçesi  (231)
Muhafaza Talimatı  (230)
Evlenmeye izin davası dilekçesi  (228)
Ör.53 İcra Emri  (227)
Cezaların İnfazının Ertelenmesi-Dilekçe  (227)
Hakem Tayini (seçimi) dilekçesi örneği  (224)
Avukatlık Mesleğinin icrasında Teknolojinin kullanımı  (220)
Evlendirme Bildirimi Programı  (219)
Eski Hale Getirme İstemi Dilekçesi(Ceza  (219)
DGM'de Tutuklamaya İtiraz  (216)
Avukatlar için Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi  (210)
Taahhüdü ihlal şikayetten vazgeçme dilekcesi  (208)
İcrada Teslim Edilen Yere Yeniden Girme ŞİKAYET Dilekçesi  (205)
İtirazın İptali Dilekçesi  (202)
Gayrimenkul Satış İlanı Örneği  (200)
Evlenmeye itiraz ve Evliliğin iptali davası  (199)
Derece-kademe yükseltme talebinin reddi kararının iptali talepli dava dilekçesi  (198)
Ör.56 Tahliye Emri  (197)
Davaların ayrılması dilekçesi  (193)
Ör.57 Haciz Tutanağı  (191)
ANALIK DAVASI  (191)
Yetkili Mahkemeye Gönderme İstemli Dilekçe.  (188)
Ör.159 Muvakkat Rehin Açığı Belgesi  (185)
Cevap Süresi Uzatma Dilekçesi  (182)
Ör.154 Mal Beyanına Davet (Menkul Rehninde)  (181)
Istakoz Büyüsü/ücretsiz ekitap  (178)
Konkordato Alacak Kaydı Dilekçesi  (177)
Ör.160 Kesin Rehin Açığı Belgesi  (174)
İflasın Kaldırılması dilekçe örneği  (170)
Ör.162 Basit Tasfiyede Alacaklıları Davet İlanı  (169)
Ör.65 Borç Ödemeden Aciz Vesikası  (166)
Tahliye Emrine İtirazlarımızın Sunulması Talebimiz Hk  (166)
Ör.152 Ipoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ödeme Emri  (165)
Satışın Durdurulması talebi  (160)
Ör.58 103 Davet Kağıdı  (160)
Yeniden İnşaat Nedeniyle Tahliye davası dilekçesi  (160)
Ör.54 İcra Emri  (154)
Ör.51 Adi veya Hasılat Kiralarına Ait Ödeme Emri  (152)
Tahliye Emrine İtirazlarımızın Sunulması Talebimiz Hk  (152)
Konkordatonun Feshi Dava Dilekçesi  (147)
Yetki Belgesi Talebi (iik.md.121)  (146)
Taahhüdü kabul muhtırası  (144)
Yeniden İnşaat Nedeniyle Tahliye  (142)
Bilgi Edinme Kanunu  (137)
Konkordato Mühleti Kararının Kaldırılması Dilekçesi  (135)
Konkordatonun Feshi Dava Dilekçesi -2  (132)
5232 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  (130)
Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı (E: 2003/1, K: 2004/1)  (128)
Ör.161 Tasfiye Tatilinin İlanı  (127)
Ör.62 Gayrimenkul Açık Arttırma Şartnamesi ve Tutanağı  (126)
Ör.153 Iflas Yolu İle Adi Takip Ödeme emri  (125)
Ör.60 İstihkak İddiasının Bildirilmesine dair kağıt  (121)
Ör.55 İcra emri (Çocuk Teslimi)  (118)
Ör.52 Kambiyo Senetlerine Mahsus iflas Yolu  (118)
Türkiye Cumhuriyeti' nin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler  (115)
Kadın işçinin doğumdan sonraki süt izni  (115)
Ör.151 Ipoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İcra Emri  (113)
Cumhuriyet Başsavcısı' nın Ceza Genel Kuruluna İtirazı Talebi Dilekçesi  (112)
Ör.41 Kıymetli Evrak ve Değerli Şeylerin Alındı Makbuzu  (112)
Ör.50 Menkul Rehninin Paraya çevrilmesi yoluyla takip  (100)
İki haklı ihtar nedeniyle tahliye Davası dilekçe örneği  (100)
Film Korsanlığı ve İnternet  (99)
Müddetname Hesap Programı 2  (96)
Ör.71 İİK. 206- 207. Md. Gereğince Düzenlenen Sıra Cetveli  (93)
"CHAT ROOM"LARDA YAPILAN ÇOCUK PORNOGRAFİSİ İLE İLGİLİ BİR İTALYAN YARGITAY KARARI  (84)
Ör.69 Iflasın Kaldırıldığına Dair ilan  (79)
Ör.61 Menkulun Açık Arttırma Şartnamesi ve Tutanağı  (78)
Eczacılık ve ilaç mevzuatı  (77)
Ör.70 Adi Tasfiye ve İflasın Açılması ilanı  (73)
Coğrafi Yer Belirlemeye Dayalı Hizmetler ve Gizlilik Hakları  (72)
Ör.72 İflas Sıra cetveli ve 2.Alacaklılar toplantısı ilanı  (67)
Korsanlıkla Mücadele Yasasının Yayın Sektörüne Etkileri  (62)
Kurtlar ve Zombiler  (61)
Alan Adları ve Marka Hukuku Üzerine Bir Fransız Mahkemesi Kararı  (61)
DNA'nın Kanıt Olarak Kullanılması  (60)
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik  (59)
İSTİHKAK DAVASI Davası dilekçe örneği  (55)
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği  (55)
Hizmet Akidlerinde Gizlilik Maddesi ve Bilisim Teknolojileri Kullanimi  (52)
Web Sitelerinin Yaratilmasi Sureci  (49)
Evlat Edinmeye İzin Dilekçesi  (49)
5187 Sayılı Basın Kanunu  (49)
Dialer Programlari ve Hukuk  (48)
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği  (46)
Evlenmeye İzin Talebi Dilekçesi  (45)
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin İnternet Üzerinde İletişim Özgürlüğü Üzerine Deklarasyonu  (43)
Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Eğitimleri Sonunda Yapılacak Yazılı Sınavın Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik  (43)
5228 Sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  (43)
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun  (42)
Adlî Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği  (41)
Intihar ve Internet  (40)
Siber Savaş Nedir?Boyutları Nelerdir?  (39)
Fake Mail ve Hukuk  (38)
Alan Adlarında Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmaları: Örnekler ve Türkiye  (38)
Evliliğin Butlanı Davası Dilekçesi  (37)
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na Ait 25475 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 4 Adet İlke Kararı  (35)
Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği  (32)
İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik  (31)
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu  (31)
Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Vekilleri Sınav ve Sicil Yönetmeliği  (30)
ICANN Montreal Toplantıları Notları  (29)
Türk Vatandaşlığı K. Uygulanmasına İlişkin Yönet. Bazı Maddelerinde Değ. Yap. Dair Yönetmelik  (29)
İşçi-işveren Sendika ve Konfederasyonları  (28)
Web Sitelerinde Çerçeveleme Teknolojisi ve Getirdiği Yasal Problemlere Kısa Bir Bakış  (26)
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  (26)
Sürücü Davranışlarını Geliştirme Yönetmeliği  (26)
Avrupa Birliği'nin Dijital Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Yeni KDV Rejimi  (25)
5190 Sayılı CMUK'ta Değişiklik Yapılması ve DGM'lerin Kaldırılmasına Dair Kanun  (25)
İstanbul İmar Yönetmeliği  (24)
Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği  (24)
Port Tarayıcıları Kullanımı Hukuka Aykırı mıdır?  (23)
Belediyeler Kanunu Tasarısı  (23)
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik  (23)
Sermaye Şirketleri Ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılmasına Dair Yönetmelik  (23)
5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun  (23)
Türk Vatandaşı ile Evlenme Nedeniyle Türk Vat. Kazanılmasına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cum. Vatandaşlarının Türk Vatan. Kazan. İliş. Yön.  (22)
İİK. Madde 277 vd gereği İPTAL DAVASI  (21)
Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No 35)  (21)
5133, 5134, 5135 Sayılı Kanunlar  (21)
İsmin korunmasına ilişkin olarak tazminat davası  (20)
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  (20)
5198 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  (20)
5230 Sayılı Pamukbank TAŞ.'nin Halk Bankası AŞ.'ne Devri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun  (20)
5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun  (18)
Tarım ve Ormandan Sayılan İşlerde Çalışanların Çalışma Koşullarına İlişkin Yönetmelik  (17)
Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun  (17)
5204 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları  (17)
5226 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  (17)
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  (16)
5189 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  (16)
5220, 5222, 5223 Sayılı Kanunlar  (16)
Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (15)
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik  (15)
Gelir Vergisi Genel Tebliği(Seri No:251)  (14)
Yükseköğr. Üst Kur. ile Yükseköğr. Kur. Personeli Görevde Yük. Yönet. Değ. Yapılması Hakkında Yönetmelik  (14)
5146 ve 5148 Sayılı Kanunlar  (14)
5203 ve 5205 Sayılı Kanunlar  (13)
Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (12)
Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 431)  (12)
Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik  (12)
Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği  (12)
Fahri Av Müfettişlerinin Seçimi, Eğitimi, Görev ve Yetkileri ile Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönetmelik  (11)
5217 Sayılı Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  (11)
Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış,.......Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik  (10)
Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (10)
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği  (9)
5194 Sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  (9)
Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelik  (8)
5181 Sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  (8)
5219 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  (8)
Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği  (7)
Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği  (7)
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  (7)
5183 Sayılı Danıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  (7)
5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu  (7)
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış ve Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği  (7)
TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği  (6)
Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun  (6)
Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  (6)
5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun  (6)
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu  (6)
5192 Sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  (6)
Sözleşmeli Sağlık Personeli Disiplin ile Disiplin Kurulları Hakkında Yönetmelik  (5)
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik  (5)
Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Hazırlık ve Son Dönem Eğitimlerinin Yaptırılmasına Dair Yönetmelik  (5)
5224 Sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun  (5)
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmeti Hakkında Yönetmelik  (4)
Hac ve Umre Sey. İlgili İşlerin Diyanet İşleri Baş. Yürütülmesine Dair Yönet. Bazı Maddelerinde Değ. Yap. Dair Yönetmelik  (4)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu  (4)
Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (4)
İdarî Yargı Hâkim Adaylarının İl Valiliklerinde Yapacakları Staj Hakkında Yönetmelik  (4)
5218 Sayılı Ölüm Cezasının Kaldırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun  (4)
5195 Sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  (3)
5201 Sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun  (3)
5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu  (3)
5202 Sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu  (2)
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik  (2)
 Image Forums Snitz Forums 2000

Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat

Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Mevzuat Hukuk Arama Motoru


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı özel bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale, kanun, hukuk forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan bir hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.