RSS ile takip et

Av.Mustafa Mıhcı

Hırsızlık Suçu Nedir? Nasıl Oluşur?

Bu yazıya Not ver
5237 sayılı Türk Ceza Kanunun Malvarlığına Karşı Suçlar bölümünde ilk olarak hırsızlık suçu düzenlenmiştir. 141 maddede suç tipi söyle açıklanmıştır; zilyedinin (taşınır eşyayı hakimiyeti altında bulunduranın) rızası olmadan bir taşınırı, kendisine veya bir başkasına yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimse hırsızlık suçunun faili sayılır.

Hırsızlık suçunun konusunu taşınır mallar oluşturur. Bunun yanında konu olan malın ekonomik değerinin bulunuyor olması da gerekmektedir.

141. maddedeki hırsızlık suçunun temel hali 6763 sayılı kanunla gelen düzenleme ile uzlaşma kapsamına dahil edilmiştir. Bu noktada soruşturma ve kovuşturmaya devam edilebilmesi adına şüpheli ve mağdurun anlaşamamış olması gerekmektedir.

Nitelikli Hırsızlık Nedir?

Ceza kanunun 142. maddesinde iki fıkra halinde daha ağır cezayı gerektiren haller sıralanmıştır. Bu durumlar;

• a) Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında,
• b) Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında,
• c) Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında,
• d) Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında,
İşlenmesi halinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur denilmektedir. Ayrıca ikinci fıkradaki halleri de söyle sıralayabiliriz;
• a) Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak,
• b) Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle,
• c) Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak,
• d) Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak veya kilitlenmesini engellemek suretiyle,
• e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,
• f) Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak,
• g) (…) büyük veya küçük baş hayvan hakkında,
• h) Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında,

İşlenmesi hâlinde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun, bu fıkranın (b) bendinde belirtilen şekilde, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılır denilmektedir.

Kanun koyucu hırsızlık suçunun, sıvı veya gaz halindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi halinde verilecek ceza beş yıldan on iki yıla kadar hapis cezası olarak düzenlenmiştir. Bahsedilen eylemin bir örgüt çerçevesinde yapılması durumunda cezanın yarı oranında artırılacağını ve buna ek olarak on bin güne kadar adli para cezasına hükmedileceğini görüyoruz.

Son olarak hırsızlık suçu sonucunda kamu hizmetinin geçici de olsa aksaması durumunda verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılacaktır.

Hırsızlık Suçunun Şikayete Tabi Olan Suçlara Etkisi

Kanunda cezai sorumluluk gerektiren “konut dokunulmazlığının ihlali” ve “mala zarar verme suçu” suçları kural olarak şikayete tabi olan suç tipleridir. Bu konuda savcılığın re’sen soruşturma yapması mümkün değildir.

Ancak bu iki suç tipinin hırsızlık yapma amacıyla meydana geldiği sabit olduğunda kanun koyucu artık şikayet şartının yerine getirilmesine gerek kalmadığını belirtmektedir. Şikayet de bulunulmasa da soruşturma ve kovuşturma yapılması mümkün hale gelmiştir.

Hırsızlık Suçunun Gece Vakti İşlenmesi

TCK 143. Maddesinde cezayı ağırlaştıran bir neden olarak suçun gece vakti işlenmesi düzenlenmiştir. Bu varsayımda verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır.

Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller

Hırsızlık suçunun;

a) Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde,
b) Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla, işlenmesi durumunda, şikayet üzerine, iki aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına karar verilir.

Bu düzenlemede dikkat çeken iki nokta vardır. İlki şikayet şartının aranıyor olması diğeri ise yaptırımda seçimlik durumun varlığıdır.

Kullanma Hırsızlığı Nedir?

Burada failin suç işlemedeki amacında bir değişiklik söz konusudur. Fail, zilyetten malı-iradesi dışında- bir süre kullanmak ve sonrasında geri vermek amacıyla almaktadır. Suçun cezalandırılabilmesi için mağdurun şikayeti aranmaktadır.

Kullanma hırsızlığında verilecek ceza hırsızlık suçuna göre yarı oranında azaltılır. Failin malı bir süre kullanmaktaki amacı suç işlemek ise Ceza Kanunun 146. maddesi uygulama alanı bulmaz.

Hırsızlıkta Zorunluluk Hali

Hırsızlık suçunun, ağır ve acil bir ihtiyacı gidermek için işlenmesi halinde verilecek cezada indirime gidilebilir ve hatta ceza vermekten de vazgeçilebilir. Kanuni düzenlemede birçok nokta ucu açık bırakılmıştır.

Mesela ihtiyacın ağır ve acil olup olmadığının değerlendirilmesi hakimin takdirine bırakılmıştır. Kanun maddesinde de dendiği gibi somut olayın içerisinde zorunluluk halinin mevcut olup olmadığı değerlendirilecektir.

Etkin Pişmanlık

Fail, hırsızlık suçu nedeniyle mağdurun uğradığı zararı aynen geri verirse veya tazmin ederse verilecek cezada indirime gidilebilir. Burada failin pişmanlık sonucu zararı ne zaman giderdiği önem arz etmektedir.

Eğer zarar soruşturma aşamasında giderilmiş ise cezada indirim 2/3 oranında gerçekleşir. Kovuşturma aşamasına gelindiğinde zarar giderilmiş olursa cezada yarı oranında indirim yapılabilecektir.

Hırsızlık Suçu Yargıtay Kararları

• T.C. YARGITAY 6. CEZA DAİRESİ (E. 2014/6403 K. 2016/7096 T. 8.12.2016) Özet: Sanıklar hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükmün incelenmesinde; 5237 S.K.nın 50. maddesinin 6.fıkrasında yer alan "yaptırımın" ibaresinin "tedbirin" olarak değiştirilmesi, keza 5739 S.K. 5. maddesiyle 5275 S.K. 106. maddesinin 4. ve 9. fıkralarının değiştirilmesi ve aynı Yasa maddesinin 10.fıkrasının yürürlükten kaldırılmış olduğu hususları dikkate alındığında, infazı kısıtlar şekilde, kısa süreli hapis cezasından seçenek yaptırım olarak çevrilen adli para cezasının ödenmemesi halinde bu cezanın hapse çevrileceğine hükmolunması hatalıdır.
• T.C. YARGITAY 17. CEZA DAİRESİ ( E. 2016/5948 K. 2017/1350 T. 8.2.2017 ) Özet: 5237 Sayılı TCK'nın 141. maddesinde tanımı yapılan hırsızlık suçu da uzlaşma kapsamına alındığı anlaşılmakta ise de; hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi halinde eylemin nitelikli hırsızlık suçuna dönüşeceği ve uzlaşma kapsamı dışına çıkacağı gözetilmesi gerekir.
• T.C. YARGITAY 6. CEZA DAİRESİ ( E. 2008/10849 K. 2009/4485 T. 3.3.2009) Özet: Hırsızlık suçuna konu aracın, saat 23.00 ile 05.30 saatleri arası bir zaman diliminde çalındığının oluşa uygun kabul edilmiş olmasına, güneşinde 05.30'da doğduğunun anlaşılmasına göre, suçun gündüz sayılan bir saatte de işlenmiş olma olasılığının bulunması karşısında; suçun geceden sayılan zamanda işlendiğine ilişkin kanıtların neler olduğunun denetime olanak sağlayacak şekilde açıklanıp tartışılmadan, artırım yapılması hukuka aykırıdır.
Kategoriler
Hukuksal

Trackbacks

Total Trackbacks 0
Trackback URL:


2022 tarihli Hukuk Blog |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Site Ekleme |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Bayefendi |  Afternic Alanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2022 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2022 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.