RSS ile takip et

Av.Mustafa Mıhcı

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Bu yazıya Not ver
Paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyeti şeklinde tescilli taşınmazlarda ortaklığın giderilmesi amacıyla açılan davalara ortaklığın giderilmesi veya eski adıyla izale-i şuyu davası denmektedir.

Esasen bu konu prosedürü çok olan detaylı bir konudur. İzalei şuyu davası ile ilgili detaylar https://mihci.av.tr/izalei-suyu-orta...ilmesi-davasi/ linkinde ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Buradaki yazı forum için konunun özetlenmiş ve basitleştirilmiş halidir.

Konuya girmeden önce paylı mülkiyet ve elbirliği mülkiyetinin ne olduğuna değinmek gerekir.

Elbirliği mülkiyeti, aralarında kişisel bir ilişki, bir ortaklık bağı bulunan kimselerin bu ortaklıkları sebebiyle bir mala birlikte malik(sahip) olmaları durumudur. Ortakların mal üzerinde tasarrufta bulunabilecekleri payları yoktur, sadece hakları ve yükümlülükleri vardır. Elbirliği mülkiyeti, bir hukuki olaydan (ölümle terekenin dağılımı) veya bir hukuki işlemden (mal ortaklığı-aile malları ortaklığı- adi ortaklık) doğar.

Buna karşılık paylı mülkiyet ise birden çok kişinin irade özgürlükleri sonucu bir mala paydaş olmaları, bir mahkeme ilamı, kanun hükmünce veya bir idari işlemle meydana gelebilir. Elbirliği mülkiyetindekinin aksine, burada paydaşların mal üzerinde tasarrufta bulunabilecekleri payları vardır.

İzale-i şuyu davası Medeni Kanun'un 699. maddesinde şu şekilde yer alır;

" Paylaşma, malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da artırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleştirilir.
Paylaşma biçiminde uyuşma sağlanamazsa, paydaşlardan birinin istemi üzerine hâkim, malın aynen bölünerek paylaştırılmasına, bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi halinde eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme sağlanmasına karar verir.

Bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa açık artırmayla satışa hükmolunur. Satışın paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi, bütün paydaşların rızasına bağlıdır."

Kanunda da belirtildiği üzere davaya konu taşınmaz hakkında paydaşlar/ortaklar tarafından belirlenmiş geçerli bir paylaşma isteminin varlığı halinde bütün paydaşların rızası ile paylaşma yapılabilir. Bahsedilen paylaşma taşınmazın bölüştürülmesi veya satıp bedelinin dağıtılması şeklinde olabilir. Şayet tüm paydaşların rızası alınamaz ise, paylaşmayı isteyen taraf bunun mahkeme eliyle yapılması için dava açabilir.

Taşınırlar ve taşınmazlara yönelik açılan ortaklığın giderilmesi davalarında görevli mahkeme sulh hukuk mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesidir.

Ortaklığın giderilmesi davası, davacıların dışında kalan diğer tüm paydaşlar aleyhine açılır.

İştirak halindeki mallar için tasfiye memuru da bu davayı açma hakkına sahiptir.

Eğer yargılama süresince paydaşların herhangi biri payını bir başkasına satarsa, payı devralan yeni paydaş da davaya taraf olur.
Taşınmaz hakkında tapu kaydında ipotek veya haciz bulunması bu davanın açılmasına engel olmaz, sonuç olarak taşınmaz bu kısıtlamalar ile satılır.

Taraflarca kararlaştırılan ve geçerli olan taksim sözleşmesinin varlığı halinde ortaklığın giderilmesi davası açılamaz.
Davanın açılması ile hâkim öncelikle malın ve hakların aynen bölüştürülmesine imkân olup olmadığına bakar. Aynen bölüştürülmeye imkân var ise bu şekilde karar verilir ancak aynen bölünme imkansız ise o zaman hâkim satışa karar verip, satış bedelinin her bir paydaşa payı oranında dağıtılmasını sağlar.

Ortaklığın giderilmesi davasında, önemli ve bir o kadar zor olan konu taraf tespitidir. Çünkü uygulamada da yaşanan sorunlardan biri de paydaşların birbirlerini tanımamalarıdır. Hangi paydaşın sağ hangi paydaşın ölü olduğu, ölenlerin ise mirasçılarının kimler olduğu bilinmez. Paydaşlar hakkındaki bu bilinmezlik ve karışıklık ancak tapu kaydı ile giderilebilir. Bahsedilen kişiler davalı olarak gösterilmemişler ise onların da davaya dâhil edilmesi gerekir.

İki taraflı bir hukuki işlem olması ve taraflar için aynı sonucu doğurması sebebiyle, ortaklığın giderilmesi davasında her paydaş kendi hissesi oranında yargılama giderinden sorumlu tutulur.

İzale-i şuyu davası, özellikle miras ortaklığından kaynaklanan miras paylaşımında büyük önem arz eder. Yazının başında da belirtildiği üzere miras ortaklığı paylı mülkiyet türlerinden elbirliği mülkiyeti içinde yer alır. Miras ortaklığını diğer ortaklıklardan ayıran özellik ise, bölünmüş payın olmaması ve bunun sonucu olarak ortakların eşya üzerinde hep birlikte sahip oldukları tek ve bölünmez bir mülkiyet hakkının bulunmasıdır.

Dolayısıyla söz konusu miras ortaklığının dayandığı elbirliği mülkiyeti sonlandırılmadan, mal ve haklarda kendi başına tasarrufta bulunulamaz. Bu sebeple öncelikle miras ortaklığının giderilmesi gerekmektedir.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASININ AÇILAMAYACAĞI HALLER:

  • Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlara yönelik ortaklığın giderilmesi davası açılamaz.
  • Bu dava, sadece taşınmazın tamamına yönelik açılabilir. Belirli bir pay için ortaklığın giderilmesi davası açılamaz.
  • Sürekli bir amaca yönelik tahsis edilen paylı mülkiyetin varlığı halinde, tahsisin devam ettiği süre boyunca bu dava açılamaz. Buna ek olarak bahsedilen tahsis, TMK’nın ilgili maddesi uyarınca azami 10 yıl olabilir.
  • TMK m.698/f:son uyarınca uygun olmayan zamanda ortaklığın giderilmesi talebi mümkün değildir. Bu hüküm paylı mülkiyette paydaşın tasarruf yetkisine getirilmiş emredici nitelikte bir kısıtlamadır. Amaç; hakkın kötüye kullanımının engellenmesidir.
  • Hakkında kamulaştırma kararı verilmiş taşınmazlarda, buna ilişkin kararın ilgili kişilere tebliğ edilmesinden sonra devir ve temlik mümkün olmayacağından dolayı, bahsedilen taşınmaza yönelik ortaklığın giderilesi talep edilemez.
  • Kamu mallarına karşı bu dava açılamaz.
  • Tapuda, ortakların iradeleri ile şuyuun idame mükellefiyeti ya da kooperatifler tarafından yapılan binalar hakkında devrin imkânsızlığına dair bir hüküm konulmuş ise, bu durumda ortaklığın giderilmesi davası açılamaz.

Trackbacks

Total Trackbacks 0
Trackback URL:


2022 tarihli Hukuk Blog |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Site Ekleme |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Bayefendi |  Afternic Alanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2022 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2022 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.