• Havayolu Şirketinin Fazla Bilet Satması Nedeniyle Uçuş Saatindeki Gecikmeye Dayanan Manevi Tazminat Talebi - İspat Yükü

  T.C.
  YARGITAY
  11. HUKUK DAİRESİ
  E. 2008/11465
  K. 2010/4671
  T. 29.4.2010

  • HAVAYOLU ŞİRKETİNİN FAZLA BİLET SATMASI NEDENİYLE UÇUŞ SAATİNDEKİ GECİKMEYE DAYANAN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Gecikme Nedeniyle Uğradığı Zararlarını Açıklamadığı/İspatta Bulunmadığı - Manevi Tazminat Talebinin Reddedileceği )
  • MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Havayolu Şirketinin Fazla Bilet Satması Nedeniyle Geç Taşındığı/Davacının Gecikme Nedeniyle Tatilinden Beklediği Faydayı Elde Edemediğini İleri Sürdüğü - Davacının Zararlarının Neler Olduğu Yönünde İddiada Bulunmadığı/Talebin Reddedileceği )
  • İSPAT YÜKÜ ( Davacının Havayolu Şirketinin Fazla Bilet Satması Nedeniyle Geç Taşındığı/Davacının Gecikme Nedeniyle Tatilinden Beklediği Faydayı Elde Edemediğini İleri Sürdüğü - Davacının Zararlarını Açıklamadığı ve İspatta Bulunmadığı/Manevi Tazminat Talebinin Reddedileceği )
  818/m.49
  Varşova Konvansiyonu/m.19
  ÖZET : Dava, fazla bilet satılmasından dolayı davacıya verilen bilette yazılı saatte yaptrılamayan yolculuk nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararın tazmini istemlerine ilişkindir. Davacının geç taşındığı uyuşmazlık konusu değildir. Davacı gecikme nedeniyle tatilinin daha ilk gününden yaşadığı sıkıntı sonucu tatilin geri kalanından da beklediği faydayı elde edemediğini ileri sürmüş ancak bu gecikmeden dolayı nelerden mahrum kaldığını açıklamadığı gibi bir iddiada da bulunmamış, ispatlayıcı herhangi bir delil sunmamıştır. Koşulları oluşmayan manevi tazminat isteminin reddine karar verilmesi gerekir.

  DAVA : Taraflar arasında görülen davada İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 03.07.2008 tarih ve 2006/878 - 2008/406 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Pınar Şengel tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

  KARAR : Davacı vekili, davalının fazla bilet satması nedeniyle müvekkilinin 21.10.2006 tarihinde saat 08.40'daki İstanbul-Moskova uçuşunu yapan uçağa alınmamış olduğunu, günün ilerleyen saatlerinde başka bir uçağa bindirilen müvekkilinin gideceği yere gecikmeli olarak vardığını, bu gecikme nedeniyle müvekkilinin bütün tatil planlarının aksadığını, davalının TTK'nun 806/3 ncü maddesi uyarınca müvekkilinin satın aldığı bilet bedelinin üç misli olan maktu tazminat tutarını müvekkiline ödemekle sorumlu olduğunu, ayrıca bedeli ödenmiş ve onaylanmış bulunan bileti ile seyahate hazır olan davacının saatlerce bekledikten sonra uçağa alınmaması sonucu müvekkilinin manevi zarara uğradığını ileri sürerek, TTK'nun 806/3. maddesi uyarınca hesaplanan 1.468,17 YTL maktu tazminat ile 4.500,00 YTL manevi tazminatın davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, davacının uçurulamamasının müvekkilinin keyfi bir uygulamasına dayalı olmayıp, ülkeden ihracı zorunlu olan bir yolcunun uçuşunun temin edilmesi nedeniyle mümkün olamadığını, davacının bir sonraki Moskova seferi ile seyahatinin gerçekleştirildiğini, bu nedenle meydana gelen gecikmede müvekkilinin bir kusurunun bulunmadığını, davacının gecikmeden kaynaklanan herhangi bir zararını ispat edemediğini savunarak, davanın reddini istemiştir. Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre davaya konu taşımanın uluslararası bir taşıma olması nedeniyle TTK hükümlerinin olayda uygulanmasının mümkün bulunmadığı, davalı havayolunun kusuru nedeniyle davacının seyahatinin geciktirildiği, Varşova Konvansiyonu'nun 19. maddesi uyarınca gecikmeden doğan zararı davacının talep hakkı mevcut ise de davacının maddi zararını ispatlayamadığı, davacının gecikme nedeniyle seyahat programının aksadığı, buna bağlı olarak manevi sıkıntı ve ıstırap çektiğinin kabulü gerektiği sonucuna varılarak, maddi tazminat isteminin reddine, manevi tazminat isteminin ise kısmen kabulü ile takdiren 2.250,00 YTL manevi tazimatın davalıdan alınmasına karar verilmiştir. Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir. 1-Dava dosyası, içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir. 2-Davalı vekilinin temyiz itirazlarına gelince; dava, fazla bilet satılmasından dolayı davacıya verilen bilette yazılı saatte yaptrılamayan yolculuk nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararın tazmini istemlerine ilişkindir. Davaya konu taşımaya uygulanması gereken Varşova Konvansiyonu'nun 19. maddesi uyarınca taşıyıcı gecikmeden doğan zararlardan sorumludur. Buna göre gecikmeden dolayı bir maddi zarara uğranılmış ise bunun ispatı gerekli olup, somut olayda davacı taraf sözkonusu gecikme nedeniyle uğradığı maddi zararı ispatlayamadığından maddi tazminata ilişkin istemin reddine karar verilerek davacı yararınamanevi tazminata hükmedilmiştir. Davaya konu taşımaya uygulanması gereken anılan Konvansiyon'da manevi tazminata ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu durumda manevi zararın gerçekleşip gerçekleşmediğinin Borçlar Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca tespit edilmesi gerekmektedir. Somut olayda, davacının geç taşındığı hususunda bir çekişme mevcut değildir. Davacı gecikme nedeniyle tatilinin daha ilk gününden yaşadığı sıkıntı sonucu tatilin geri kalanından da beklediği faydayı elde edemediğini, umduğu manevi rahatlamaya kavuşamadığını iddia ederek uğradığı bu manevi zarardan dolayı manevi tazminat isteminde bulunmuştur. Buna göre davacı taraf manevi zarara uğradığını iddia etmiş ise de bu gecikmeden dolayı nelerden mahrum kaldığını, hangi önemli olayı veya fırsatı kaçırdığını açıklamadığı gibi anılan hususlarla ilgili bir iddiada da bulunmamış, bu hususları ispatlayıcı herhangi bir delil sunmamış, sadece tatilden beklediği faydayı elde edemediğini iddia etmiştir. O halde davacının meydana gelen gecikme nedeniyle manevi zarara uğradığı hususunun da ispat edilememiş olması karşısında koşulları oluşmayan manevi tazminat isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile manevi tazminat isteminin kısmen kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle davalı yararına bozulması gerekmiştir.

  SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddine; ( 2 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı bakiye 03,15 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden davalıya iadesine, 29.04.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. .
  Yorumlar? 1 Comment
  1. Avatarı
   muzund -
   Merhabalar, dun esim Istanbul'dan New York'a ucmasi gerekiyordu ve Ataturk Havalimaninda zamaninda olmasina ragmen, ucaga alinamadi. Gerekce olarak operasyonun bir hatasi olduguna dair bir kagit verilmis. Konuyla ilgili THY ile gorusecegim fakat dunya markasi olmus bir havayolu sirketinin vermis oldugu bu kotu hizmetten dolayi hukuksal anlamda cezasini cekmesini istiyorum. Bu konuda yardimci olabilirmisiniz?
 • Hotwire Widget
Hukuk Blog |  2021 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2021 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2021 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.