PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Askerlikozlemt
25-03-2006, 16:09:45
önemli bi konu benim için lütfen geçiştirmeyin;
bir arkadaşım lise çağlarına dayanan bir sabıkası var sanırım bıçaklama ile ilgili ama o günden beri hiç bir sabıkası olmamış... bunu 5 sene geçtiği için sildirdi... kendisi hem lisans hem yüksek lisans okumuş biri... yalnız askere sanki hiç lisans okumamış biri gibi çağrıldı ve şuan askerde 15 ay yapması gerekiyor. bu durum onu psikolojik olarak aşırı etkilemekte... gençlikteki yanlışlıkların şimdi böyle biri olmamasına rağmen karşısına çıkmasından çok üzülüyor... bununhukuki herhangi bir çözümü varmı? bir sabıkanın bu kadar büyütülmesi normal mi? ben fazla bilgili değilim bu konularda bana ayrıntılı açıklama yaparsanız sevinirim sadece kanunu yapıştırmayın açıklayında lütfen bi çıkış yolu bulmak istiyorum yoksa bunalıma girecek[:am]

ozlemt
25-03-2006, 16:43:13
askerlik tamam er olarak olsun ama neden 6 ay değilde 15 ay bu biraz garip bi durm. en azından 10 ay falan olsa sadece okuyup sabıkası olanlar için hiç bu konuda bilgisi olan yok mu cidden çok lazım[V]

ulascihan
25-03-2006, 22:10:48
Nasıl yani sabıkası silindiği halde üstelik lisans sahibi birinin askerliğini 15 ay yapması bana çok garip geldi ne demek olur mu öyle şey... Benimde yakın bir arkadaşım aynı durumda oda seneye askere gidecek lisans sahibi sabıkası silindiği halde 15 ay mı yapacak akerliğini? Eğer bu sitede bu konu hakkında bilgisi olan biri varsa lütfen cevap yazsın... Saygılarımla...

santor
25-03-2006, 23:13:35
TSK'da subaylıktan çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı mahkum olmak yedek subay olmaya engeldir. Kanundaki ifade "mahkum olmak" olduğuna göre, adli sicil kaydının silinmesi bir şeyi değiştirmiyor. Ancak adli sicil kaydı silinmişse bu bilgiye nasıl ulaşmışlar onu anlayamadım.

Bu durumdaki kişiler 15 ay süresince er veya erbaş olarak askerlik hizmetini tamamlar.

ulascihan
25-03-2006, 23:35:17
açıkçası bu cevap beni tatmin etmedi ne yani bu durumdaki bir insan kısa dönem askerlik yapamaz mı? en azından bu bilgilere nasıl ulaşabilirler...

ozlemt
26-03-2006, 01:42:32
ya zaten mahkumiyet olmamış yalnız para cezası olmuş sonucu buna rağmen ve sicil kaydı şu anda hatta askere gitmeden baya önce silinmiş olmasına rağmen askerlik şubesine başvurduğunda hadi askere gidiyosun diye askere aldılar... hiç hakkını savunma şansı yok mu?onu merak ediyorum...ama sanırım kimse cevap verecek kadr bilgi sahibi değil bu konuda ama avukat arkadaşlar bu konuda bişeyler araştırabilirlerse çok sevinirim teşekkürler

ulascihan
26-03-2006, 16:12:01
merhaba özlemt ne yazık ki bu konuda yapılacak hiçbişey yok ben forum aramadan ilgili kelimeleri girerek bu konu hakkında yeterli bilgiye sahip oldum daha önceki forumlarda bu konu tartışılmış sende bakabilirsin. Gerçekten çok kötü bir durum...

ozlemt
26-03-2006, 18:56:08
linki banada gönderir misin?araştırıp bulduğunu...

yld19sm
27-03-2006, 07:30:19
askeri yüksek idare mahkemesinde bu işlemin iptali için dava açabilirsin.bu konuda iletim olmuştu.

yld19sm
27-03-2006, 10:10:30
Davacının, arkadaşının yerine üniversite giriş sınavına girmek suretiyle sahtekârlık suçunu işlediği, bu suçundan dolayı Bornova Asliye Ceza Mahkemesinin 13.11.1980 gün ve E.1980/290, K.1980/462 sayılı kararı ile T.C.K.nun 357 nci maddesinin göndermesiyle aynı kanunun 356 ncı maddesi uyarınca on gün müddetle hapis cezasıyla cezalandırıldığı, cezanın bin lira para cezasına çevrildiği, tecil edildiği ve kesinleştiği, 1076 Sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununun 23/a maddesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinde subaylıktan çıkarılmayı gerektiren bir suçtan mahkum olanların Yedek Subaylıktan çıkarılacaklarının öngörüldüğü, davacı hakkındaki mahkumiyet kararında suçun "sahtekârlık" olarak nitelendirilmesi ve sahtekârlık suçundan mahkumiyetin Askeri Ceza Kanununun 32/A2 nci maddesinde ihraç f er'i cezasının verilmesini gerektiren suçlar arasında sayılması nedeniyle, davalı idarenin, '"muvazzaf ve ihtiyat zabitlerle efrada? umumi mahkemelerden verilen cezalar için 29 ncu dan 36 ncı maddeye kadar olan maddelerin hükümleri hükme hacet kalmaksızın ciheti askeriyece tatbik olunur" hükmünü taşıyan As.C.K. nün 37 nci maddesine dayanarak davacıyı yedek subay statüsünden çıkardığı ve geri kalan askerliğini er olarak tamamlamak üzere kıt'aya sevk ettiği anlaşılmaktadır.

Davacı vekili, 22 Nisan 1986 tarihinde kayda geçen dilekçesinde, Askeri Yargıtay Daireler Kurulunun 11.9.1970 günlü kararında T.C.K.nun 356 ncı maddesindeki suçun askeri fer'i cezaların uygulanması açısından sahtekârlık sayılmayacağının belirtildiği, ayrıca tecil edilen mahkumiyet hükmünden sonra beş yıllık deneme süresinin suç işlenmeden geçirilmesi nedeniyle T.C.K.nun 95 nci maddesi karşısında mahkûmiyetin esasen vaki olmamış sayıldığım belirterek işlemin iptaline karar verilmesi isteminde bulunmuştur.

Adli yargının asker kişiler hakkında verdiği mahkumiyet kararları üzerine idarece Askeri Ceza Kanununun 37 nci maddesinin uygulanması sırasında, idarenin, askeri yargının konu ile ilgili hukuki değerlendirmelerini dikkate alması gerektiği kuşkusuzdur. Eğer söz konusu asker kişi o suçtan dolayı askeri mahkemede yargılansa idi, askeri mahkemece hakkında zorunlu olarak tard, ihraç veya rütbenin geri alınması fer'i cezalan uygulanmayacak idi ise, aynı suçtan adliye mahkemesinde yargılanmış olmasının farklı bir sonuç yaratmaması, adliye mahkemesinin karan esas alınarak idarece As.C.K.nun 37 nci maddesinin uygulanmaması gerekmektedir. Askeri Yargıtay Daireler Kurulunun 11.9.1970 gün ve E.478, K.494 sayılr kararında (T.LÜLECİH.ÖZBAKAN, Askeri Yargı ile ilgili Kanunlar ve İçtihatlar, C:2, S.378), T.C.K.nun 356 ncı maddesinin, As.C.K.nun 35/A2 nci maddesinde öngörülen sahtekârlık suçları (T.C.K.339349) kapsamı dışında kaldığı belirtildiğinden ve As.C.K.nun 35/A2 nci maddesindeki sahtekârlık ile aynı Kanunun 30/A2 ve 32/A2 nci maddelerindeki sahtekârlığın farklı türden sahtekârlıklar olacağı düşünülemeyeceğine göre,davacı hakkında T.C.K.nun 356 ncı maddesi uyarınca adliye mahkemesince verilen mahkumiyet kararının, idarece As.C.K. nün 37 ve 1076 Sayılı Kanunun 23/a maddesi uyarınca yedek subaylıktan çıkarılması yolunda tesis edilen işlemin sebep unsurunu oluşturmayacağı, buna rağmen tesis edilen işlemin sebep unsuru yönünden kanuna ve hukuka aykırı bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Davacı hakkında T.C.K.nun 356 ncı maddesinin uygulanmasıyla verilen mahkumiyet kararının, adı geçenin As.C.K.nun 37 nci maddesi uyarınca yedek subay statüsünden çıkarılması için yeterli olmayışı karşısında, cezanın tecil edilmiş ve beş yıllık deneme süresinin geçmiş oluşunun idari işleme etkisi ayrıca tartışma .konusu yapılmamıştır.

Bu nedenlerle;

1. Davacı .................'nın yedek subay statüsünden çıkarılarak geri kalan askerlik hizmetini er olarak tamamlaması yolunda tesis edilen idari işlem sebep unsuru yönünden kanuna ve hukuka aykırı bulunduğundan İŞLEMİN İPTALİNE,

commodore1tr
27-03-2006, 11:34:11
Takip ettiğim kadarıyla sabıkanın neden kaynaklandığı açıklanmasada silinen sabıka kaydının TSK da subay veya astsubay olarak görev yapamayacak suçlardan olduğu anlaşılıyor.
Kanun ordudan tart veya ihraç cezası ile öncelikli olarak subay astsubay olmaya engel suçları belirtmiştir. bu sabıkanın da böyle olduğunu düşünüyorum. Ancak detaylı bilgi verilmediğinden tam yanıt verilememekte

patella
27-03-2006, 19:44:49
herkese merhaba durumuna gercekten uzuldum ve bende aynı duruma dusmus ve yedek subay adayı ıken askerlıgıne 15 ay ay er olarak yapmıs bırıyım bende cok arastırdım ve cok avukatla gorusmustum ama askerıye de kurallar cok katı BIZ UGUR MUMCUNUN KITABINA ISIM OLMUS SAKINCALI PIYADELERIZ..... ve devlet ne kadar unv. bıtırsekte bızı uslanmaz ve af olmaz goruyor devletın ayıbı

ozlemt
28-03-2006, 00:23:45
@yld19sm
gönderdiğin yazı sanırım bu durum iptaline ilişkin bir dava açılması ile ilgili... neden sanırım diyorum dersen pek bişey anlamadım iki üç cümle anca...[:I] peki bu mahkemenin herhangi bir sonucu oldu mu? olumlu tabiki. ve böyle bir mahkemenin ilerde sorun yaratma riski varmı... herşeyi ince eleyip sık dokumak lazım sonra hayatının tümünü üzülerek geçirir...:(

yld19sm
28-03-2006, 13:21:32
idare hukuku bölümünde askeri yüksek idare mahkemesi ile ilgili bilgi var.yedek subay statüsünden çıkarılması işlemi idarece tesis edilmiş.bu işlemin iptali için dava açılması gerekiyor.davanın açılmasının herhangi bir yan etkisi(olumsuz bir sonuç) olmaz.davayı kazanırsa işlem iptal olur ve normal olarak askerliğini yapar.mahkeme kararının sonucu işemin iptalidir.yani davacı davasında haklı bulunmuştur.