PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Mera olarak tespit edilen yerlerin iptali, tesciliparezer47
25-03-2006, 15:48:54
halen tarım arazisi niteliğinde olan ancak 1956 yılında yapılan kadastro tespitleri sırasında mera olarak tespit edilen arazinin mülkiyeti ne şekilde kazanılabilir. mera olan yerlerin zilyetli ve zamanaşımı ile kazanılması mümkün mü?.

Av.Başak Şahin
25-03-2006, 21:53:09
Meralar köy yada belediyelerin dolayısıyla devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.Köyün yada belediyenin yani devletin malıdır.
Mera Kanunu 4. maddesinin 3. fıkrasına göre,"Mera, yaylak ve kışlaklar; özel mülkiyete geçirilemez, amacı dışında kullanılamaz, zaman aşımı uygulanamaz, sınırları daraltılamaz. Ancak, kullanım hakkı kiralanabilir.Kiralama ilkeleri yönetmelikle belirlenir."Yani zamanaşımıyla kazanma söz konusu değildir.