PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : İdare'ye karşı Tam Yargı Davası Açmakbenderli
14-02-2004, 15:24:44
5021 no.lu kanunun içindeki bir ibare ile Bakanlar Kurulu'nun bu yasaya dayanarak yaptığı bir uygulamayı Anayasa Mahkemesi tarafından iptal ettirmek üzere Danıştay'a Tam Yargı Davası açmak amacıyla bir dilekçe hazırladım. Bu davayı başlatabilmek için ne kadar sürem var?

Ömer YILDIZ
18-02-2004, 16:02:40
Bu konuda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda yazılı hükümlere göre hareket etmenizi öneririm.Adı geçen kanunu Hukuki Net ' ten indirebilirsiniz.Saygılarımla...

yildiz