PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Re'sen emekliliğin Anayasaya aykırılığı ve olası neticeleri hakkında yorumlarSanatsor
06-01-2011, 15:47:07
KONU HAKKINDA:
A) Anayasa Mahkemesinin; Re'sen emeklilik işleminin, Anayasaya aykırı olduğuna ilişkin kararı.
B) 5434 Sayılı Emekli sandığı kanununun 39.ncu ve 104.ncu Maddelerinin yürürlükten kaldırılması.
C) Yaş kararlarının (Terfi ve kadrosuzluk sebepleri haricinde) yargı denetimine açılması.

SORULAR:
YAŞ' kurulunda görüşülmeksizin, M.S.B. onayı ile, veya 3'lü kararname yolu ile veya, Kuvvet komutanlıklarınca sicilen; Yürürlükten kalkan 5434 sayılı Emk.Snd.kanunun 39.ncu mad. (e) fıkrası ve 104.cü maddesine binaen (Yargı yolu açık olsa dahi) Resen emekli edilmiş kişilerin...

1) Anayasa mahkemesinin Resen emekliliğin ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞUNU ilan etmesi sonucu, YÜRÜTMENİN DURDURULMASI veya bugüne kadarki Resen emeklilik işlemlerinin YOK SAYILMASINI' na ilişkin bir hak doğmuşmudur ?

2) Şu an Bakanlar kurulu ve Meclis komisyonunda olan konuyla ilgili yasa taslağını yasalaşmış kabul edersek (Yaş kararları ile yargı yolu kapalı olarak Resen emekli edilmiş kişilerin haklarının iadesi)

Yargı yolu açık olarak Resen emekli edilmişlerin, bu yasa kapsamı dışında tutulması durumunda, anayasaya aykırılık oluşurmu ?

Teşşekkürler

emirate58
26-01-2011, 23:53:38
bende uzun süreden beri bu res en emeklilikle ilgili iptal kararlarının bir an önce kanunlaşıp resmi gazetede yayınlanmasını bekliyorum.hemen dava açmak için bekliyorum.bende 5434 sayılı emekli sandığı kanunun 39-c maddesine göre resen emekli
olmuştum.selamlar...

kemo35
17-02-2011, 00:28:33
şu sıralar torba yasa kapsamında bir çok teklif yasalaşmaya başladı ama resen emeklilik olayı ne durumdadır bende bilemiyorum ve bekliyorum umarım biran önce yasalaşır ve bu insan haklarına aykırı durum giderilmiş olur... saygılar