PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Lojmandan Faydalanmamkaksaray
06-02-2006, 23:37:19
iyi günler bi sorunumuz var yardımcı olursanız seviniriz
endüstri mesek lisesinde 8.yılımı çaışıyorum bu yıl başında okulumuzun lojmanına başvurduk boşalacak 3 daire mevcut. benimle birlikte 4 başvuru söz konusu ancak başvurulardan birisini okulumuzda teknisyen kadrosunda çalışan bir arkadaş yaptı. bu durumda sıra tahsisi konuttan faydalanmak üzere puanlama yapılırken öncelik öğretmende midir yoksa puanlama yapılırken her ikimizde eşit koşullarda puantaja tabii olacağız bunu merak ediyoruz lojman yönetmeliğinde öncelik sırası ile ilgii herhangi bir maddeye rastlamadık. yardımcı olursanız seviniriz. teşekkürler.

Av.Tayfun Eyilik
07-02-2006, 12:15:38
İKİNCİ BÖLÜM
KAMU KONUTLARININ TÜRLERİNE GÖRE AYRILMASI
KAMU KONUTLARININ TÜRLERİ

MADDE 5 - Kamu konutları tahsis esasına göre aşağıda belirtilen dört gruba ayrılır:

a) Özel tahsisli konutlar;

Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen ve temsil özelliği olan makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen özel nitelekteki konutlardır.

b) Görev tahsisli konutlar;

Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde belirtilenler, görevlerinin önemi ve özelliği ile yetki ve sorumlulukları gereği tahsis edilen konutlardır.

c) Sıra tahsisli konutlar;

Yönetmeliğe ekli (4) sayılı cetvelde gösterilen puan durumu dikkate alınarak 9 uncu maddede belirtilen usul ve esaslara göre tahsis edilen konutlardır.

d) Hizmet tahsisli konutlar;

1) Hudut karakolu, istasyon, haberleşme, gözlem, araştırma, inşaat mahalli gibi meskûn yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskân imkânları kısıtlı yerlerde, normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil olmadan görev başında bulundurulması gerekli olan personel,

2) İlgili kanunlarca kendilerine zata mahsus taşıt tahsis edilen makam ve rütbe sahiplerinin makam şoförü ve koruma görevlileri,

3) Kamu konutlarında görevli kapıcı, kaloriferci gibi personel,

İçin inşa veya tefrik edilerek tahsis edilen bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya edilmemiş karavan, kulübe ve benzeri konutlardır.

bu listenin dahil olduğu yönetmelik
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=521

ve bununla ilgili kanun
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=353
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

ÖĞRETMENE HİZMET VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MADDE 37 - Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Öğretmenevleri, öğretmen lokalleri, öğretmen eğitim merkezi ve tatil köyleri ile diğer sosyal tesisleri açmak, kurmak, bu tesislerin yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

b) Bakanlığa ait sosyal tesislerin ve lojmanların tahsisi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

c) Merkez ve taşra teşkilatı personeli ile öğretmen ve ailelerinin tatil ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak,

d) Bakanlığın her türlü protokol hizmetlerini Özel Kalem Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek.

omercelikkol
08-02-2006, 21:04:50
Sıra tahsisli konutlarda yanlızca puan geçerlidir. öncelik söz konusu değildir.