PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Ab Hukuku Yorumeyfetop
17-11-2010, 21:33:06
Merhaba ben lise öğrencisiyim.. Ab hukukuyla ilgili tez gibi bir kitap hazılıyorum. Avrupa birliği Topluluk hukukuyla ilgili 5 sayfa çok profosyonel olmayan yoruma ihtiyacım var. Yardımcı olabilirmisiniz.
Avrupa Entegrasyonunun Gelişimi
Giriş
Entegrasyon Analizine Kısa bir Bakış
Avrupa Entegrasyonu temelinde Tarih ve Fikirler
AET ve AAET Antlaşması
Avrupa Tek Senedi
AB Antlaşması: Maastricht
Amsterdam Antlaşması
Amsterdam Antlaşmasının Sonraki Durum
Nice Antlaşması
Laaken Deklarasyonu
Avrupa Sözleşmesi
Avrupa Anayasası
Kurumlar
Giriş
Komisyon
AB Konseyi
Avrupa Konseyi (Zirve)
AP
Avrupa Toplulukları Adalet Divanı, İlk Derece Mahkemesi ve Kamu Hizmetleri Mahkemesi
Avrupa (Birliği) Sayıştayı
Diğer Topluluk Kurumları
Topluluk ve Yapısının Genişlemesi
Topluluk Mevzuatı
Topluluk Mevzuatı
AB Hukuku Çeşitleri
Tüzük
Direktifler
Kararlar
Tavsiyeler ve Görüşler
AB Hukukunun Temeli ve Özel Prensipler
Doğrudan Uygulanabilirlik ve Doğrudan Etki
Dolaylı Etki
Üstünlük
Üye Devletlerin AT Hukuku İhlallerine karşı Yükümlülüğü
Tamamlayıcılık
Genel Kanuni Prensipler
Genel Kanuni Prensipler
Orantılılık Prensibi
Kanuni Kesinlik ve Kanuni Beklentiler
Ayırımcılık Yapmama Prensibi
İnsan Hakları
Malların Serbest Dolaşımı
Malların Serbest Dolaşımı
Sermayenin Serbest Dolaşımı
Sermayenin Serbest Dolaşımı
Sermayenin Serbest Dolaşımına Dair Avrupa Adalet Divanı Kararları
Sermayenin Serbest Dolaşımı Hususunda Komisyon Faaliyetleri
Kişilerin Serbest Dolaşımı
Kişilerin Serbest Dolaşımı
İçtihat Hukuku
Komisyon Faaliyetleri
AB de Aile Hukuku
AB Aile Hukukunu Ne Ölçüde Düzenliyor.Terminoloji
Medeni Hukukta Avrupa ile Kanuni İşbirliği i Bağlantısı. 1206/2001 Sayılı Tüzük ve1348/2000 Sayılı Tüzük
Tarihçe – 1347/ 2000sayılı (AT) Tüzüğü. Aile Hukukunu Düzenleme Gereksinimi
Brüksel I Tüzüğü (AT) No 44/2001
Lugano Konvansiyonu ve Brüksel Konvansiyonu
Brüksel IIa Tüzüğü No 2201/2003
Alternatif Uyuşamlık Çözüm Yolları
Hizmet Sağlama Özgürlüğü
Hizmet Sağlama Özgürlüğü
İçtihat Hukuku
Hizmet sağlama özgürlüğüne ilişkin Komisyon faaliyetleri
Cinsiyet Eşitliği

kaosteorisi
17-11-2010, 22:04:42
Tez çalışmanda Ab-üye devletler ikileminde hukuki bağlamda gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmeye çalışan entegrasyon sürecinin klasik egemenlik ve ulus devlet diyalektiğini teorik olarak ortadan kaldırdığını eklemeni isterim.Artık ulus-devlet diyalektiği açısından mesela yasa yapım sürecinde iç dinamiklerin veya halkın eğilimini temsil eden meclis dışında yabancılık taşıyan (supranational) ulusütü otoritelerin etkin bir güç olmasının klasik anlmaları artık bir dönüşüme uğrattığı bir gerçektir.Mesela 2004 yılında anayasal bağlamda hukuk devlet ilkesini zedeleyen Devlet Güvenlik Mahkemelerinin yargılama makamı olmaktan çıkarıllması gibi önem teşkil eden bir olgu da bile Ab ye uyum paketlerinin öncü rol oynması yani bir ülkede yasa kaldırmak ve yasa yapmaya yetkili kurumlar olan ve iç dinamiklerden yetkiyi alması gerekn bir kurumu harekete geçiren saiklerin dış kaynaklı olması artık egemenlik kavramının klasik anlamını yitirdiği ve enternasyonelleşme karşısında bir anlam değişimine uğradığını belirtebilirsin.Ayrıca Ab hukukunun kendini uluslararası hukuktan bağımsız gördüğünü ve 2007 Lizbon ant ile hukuki kişilik kazanan Ab nin üye ülkelerasında öncelikle bir ortak pazar amacıyla yola çıktığını fakat artık bugünkü boyutlarıyla siyasal bağlamda bir örgütlenme biçimi olarak tartışıldığına da yer verebilirsin.Yani başta ortak para ve pazar amacıyla enternayonelleşmeyi amaçlayan bir uluslararası kişilik olan Ab nin artık uygulama anlamında bir hukuki ve sosyal bütünleşmeyide sağlamaya çalışarak bir ulusüstü siyasal otorite olmaya doğru gittiği de bir realitedir.Tartışmalar bile o yöndedir mesela bugün Ab nin bir federasyon olup olmadığı tartışılmaktadır.Hukuki açıdan Ab yapılanması konusunda başka değerlendirmelerde de bulunabilirim mail adresimden hukuki açıdan hangi konuda yorum istediğinizi belirtirseniz yardımcı olabilrim.Mail: chaos34@kelebekmail.com İyi günler...