PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : EPDK -Petrol Piyasası Kanunuahmettürker
15-01-2006, 20:37:56
T.C.
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
00011*02.01.2006
SAYI:B.62.0.DDB.0.14.302.01/3
KONU: İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI

*********************
Bilindiği üzere , 5015 sayılı petrol piyasası kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan petrol piyasasında yapılacak denetimler ile ön araştırma ve soruşturmalarda takip edilecek usul ve esaslar hakkında yönetmelik ile petrol piyasasında yapılacak denetimler için kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşlarından hizmet alımına ilişkin usul ve esaslar ve içişleri bakanlığı ile enerji piyasası düzenleme kurumu arasında petrol piyasasında yapılacak denetimlere ilişkin işbirliği protokolü hükümleri doğrultusunda petrol piyasasında lisans sahibi olmaksızın bayilik faaliyetinde bulunulup bulunulmadığının tespiti amacıyla jandarma genel komutanlığı ve emniyet genel müdürlüğü eliyle bir denetim yapılması kurulun 30/06/2005 tarihli ve 507/113 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 11/7/2005 tarihi itibarıyla uygulamaya konulmuştur.
Bu çerçevede yurt genelinde jandarma genel komutanlığı ,emniyet genel müdürlüğü ve sanayi ve ticaret bakanlığı eliyle yürütülen denetimlerde lisans almaksızın bayilik faaliyetinde bulunduğunuz tespit edilmiş olduğundan akaryakıt istasyonunuz mühürlenmiş ve düzenlenen mühürleme tutanağı kurumumuza intikal etmiştir.durumunuz kurulun 23/11/2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup tarafınıza 5015 sayılı kanunun19. maddesinin 2. fıkrasının b bendi, aynı maddenin 4. fıkrası ve petrol piyasasında yapılacak denetimler ile ön araştırma ve soruşturmalarda takip edilecek usul ve esaslar hakkında yönetmelik in 26. maddesi ile petrol piyasası kanununun 19. maddesi uyarınca 1/1/2005 tarihinden itibaren uygulanacak para cezaları hakkında tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 57.156 YTL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu kurul kararı uyarınca, 57.156 YTL ( 57.156.800.000 TL ) tutarındaki idari para cezasının Petrol piyasasında yapılacak denetimler ile ön araştırma ve soruşturmalarda takip edilecek usul ve esaslar hakkında yönetmelik in 28. maddesi gereği yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde T.C Ziraat bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdinde açılan enerji piyasası düzenleme kurumuna ait 37712271-5002 numaralı hesaba yatırılması aksi taktirde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulu hakkında kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesiş aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi ayrıca petrol piyasası kanununun 21. maddesinin 3. fıkrası uyarınca kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde kurul kararı aleyhine danıştayda dava açma hakkınızın saklı olduğu hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

ERDAL EYÜPOĞLU
Daire başkan v.
KARAR ÖRNEĞİ
TOPLANTI TARİHİ : 23/11/2005
KARAR SIRA NO : ********

72. Denetim Dairesi Başkanlığının 18/11/2005 tarihli ve DDB.14.301.05/905 sayılı müzakeresi çerçevesinde : *************** adresinde bulunan ************* ın 5015 sayılı kanunun 3. maddesinin 1. fıkrasının b bendi hükmü uyarınca ilgili tesis bünyesinde yürüttüğü akaryakıt bayilik faaliyeti için bayilik lisansı almayarak, 5015 sayılı kanunun 19. maddesinin 2. fıkrasının b bendinin 1 numaralı alt bendinde belirtilen Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması fiilini işlediği bu fiili işleyen mezkur tüzel kişi hakkında , 5015 sayılı kanunun 19. maddesinin 2. fıkrasının b bendi, aynı maddenin 4. fıkrası ve Petrol piyasasında yapılacak denetimler ile ön araştırma ve soruşturmalarda takip edilecek usul ve esaslar hakkında yönetmelik in 26. maddesi ile Petrol piyasası kanununun 19. maddesi uyarınca 1/1/2005 tarihinden itibaren uygulanacak para cezaları hakkında tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 57.156 YTL tutarında idari para cezası uygulanmasına ve 5015 sayılı kanunun 19. maddesinin 5. fıkrası uyarınca lisans alınıncaya veya kanuna göre lisans gerektirmeyen faaliyet gösterecek hale getirinceye kadar tesisin mühürlülük halinin devamına karar verilmiştir.
YUSUF GÜNAY
BAŞKAN
Sorum şu şekilde:Yukarıda size gönderdiğim epdk tarafından tarafımıza verilen para cezası 16 yıldır işletmiş olduğum vergiye tabi olduğum 3.derece gayrısıhhi işletme ruhsatım bulunan köyde tek satış pompalı 5 ton kapasiteli ve yılda 15-20 ton civarında satış yaptığım mazot satış pompam üzerine.ilk 12 yıldır bir başka firmayla lisanslı tali bayisi olarak çalışmaktaydım.daha sonra başka bir akaryakıt dağıtım firmasıyla anlaştım.akabinde lisans başvurusunda bulundum.fakat geçtiğimiz eylül 2005 te pompam lisanssız olması sebebiyle mühürlendi.lisans başvurumun yeni petrol piyasası kanununda geçen ''köy pompaları ziraai üretime destek amaçlı olarak faaliyetine devam eder''hükmüne rağmen köy içinde olması (il özel idaresinin almış olduğu karar)gerekçe gösterilerek 3 yıldır bu şekilde çalıştığım işletmem mühürlendi.akabinde bu para cezası tarafıma tebliğ edildi.fakat bu güne kadar bir kuruş vergi kaçırmadan tamamen köyümün traktörlerinin akaryakıt ihtiyacını karşılamak gayesi güttüğüm küçük işletmeme bu para cezası layık görüldü.benden istenen rakam yukarda belirttiğim gibi 57 milyar tl oysa ben işlettiğim bu küçük mazot pompasından 16 yıldır 10 milyar tl bile kazanamadım.
Sorunum bu şekilde.Ödeme tebligatında 30 gün içinde ödeme şartı var ayrıca danıştaya karşı dava hakkım olduğum yazılı.bundan sonraki prosedürde ne yapmam gerekir.....
Cevabınız için teşekkür ederim.

ahmettürker
18-01-2006, 23:45:38
AYRICA ÖĞRENMEK İSTEDİĞİM KONU İDARİ PARA CEZALARINDA DANIŞTAY YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VEREBİLMEKTEMİDİR?
BU ŞEKİLDEKİ BİR KARARI NE KADAR SÜREDE VEREBİLİR?