PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : İş yavaşlatmasadikko
02-01-2006, 17:30:51
Şirket çalışanlarımızdan birinin alenen ve kasten iş yavaşlatması işveren tarafından tazminatsız fesih için yeterli birşeymidir. ( iş yavaşlatması yazılı belgelenmiştir yani bir arkadaşıyla e mail yazışmasını silmeyi unutmuş mail de çok acık bir şekilde iş yavaşlatıyorum diyor ve bizde bunu yazdırdık)

Şimdiden yarıdımlarınız için teşekkür ederim.

Av.Ali Sinkay
02-01-2006, 17:52:28
T.C.
YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

Esas No : 2002/5209
Karar No : 2002/4183
Tarihi : 14.03.2002

ÖZET

Bir kısım işçilerin işi yavaşlatma, verilen işi yapmama gibi eylemlerde bulundukları müteaddit defalar noterlik tarafından yapılan tespitlerle, işyeri kayıtlarıyla ve tutanaklarla anlaşılması durumunda işveren tarafından gerçekleştirilen feshin haklı nedene dayandığı kabul edilmelidir.


Davacı, ihbar ve sendikal tazminatları, fazla çalışma ile hafta ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


Dosya içeriğine göre, işyerinde işçi sendikasının 31.03.2000 tarihinde toplu iş sözleşmesi yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı#8217;na çoğunluk tespiti için başvuruda bulunduğu, Bakanlıkça yapılan incelemeye göre sendikanın çoğunluğu olduğunun tespit edildiği, buna karşılık işverenin, sendikanın çoğunluğu olmadığı şeklinde iş mahkemesinde itirazda bulunduğu tartışmasız ise de; mahkemenin de kabulünde olduğu üzere, bu evreleri müteakip işyerinde davacı ve bir kısım işçilerin işi yavaşlatma, verilen işi yapmama gibi eylemlerde bulundukları müteaddit defalar noterlik tarafından yapılan tespitlerle, işyeri kayıtlarıyla ve tutanaklarıyla anlaşıldığı gibi, esasen bu durum Bölge Çalışma Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucu düzenlenen ayrıntılı raporla da belirlenmiştir. Bu durumda işveren tarafından gerçekleştirilen feshin haklı nedene dayandığı kabul edilmeli ve dava reddedilmelidir.

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, 14.03.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Av.Fırat Bayındır
02-01-2006, 22:55:57
maili onun yazdığını nasıl kanıtlayacaksınız?

sadikko
03-01-2006, 08:10:04
mesai saatinde masasından (bu şahsa tahsis ettigimiz bilgisayardan) yazılmıs ve altında imzası var

Av.Fırat Bayındır
03-01-2006, 09:11:46
imza???

tarık yüce
23-08-2010, 14:49:27
işçiyi işten atmak yerine niye iş yavaşlattığına bakmak lazım haklı mı haksız mı? bir de iş yavaşlatmayı zor ispatlarsınız.