PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Türktelekom ; kayıp hak kapsam dışıtover
02-01-2006, 10:06:56
KAPSAM DIŞI YAPMADIKLARINDAN DOLAYI KAPSAM iÇİ PERSONEL OLARAK KAYBETTİKLERİMİ DAVA AÇARAK KAZANABİLİRMİYİM ?


#8226; 3.Dönem Toplu İş Sözleşmesi 4.09.2000 tarih,
#8226; 4.Dönem Toplu İş Sözleşmesi 01.03.2001-28.02.2003 tarih,
#8226; 5.Dönem Toplu İş Sözleşmesi 01.3.2003-28.02.2005 tarih,
#8226; 6.Dönem Toplu İş Sözleşmesi 01.03.2005-28.02.2007 tarih
madde 4. Sözleşmenin kapsamı olarak
a ve b bendinde Ancak , (EK:A/1 )ve (EK:A/2) cetvelinde unvanlar ve işyerleri itibariyle belirtilenler işbu Toplu İş Sözleşmesinin kapsamı dışındadır.
Ancak; (a) fıkrasında belirtilen işyeri ve eklentilerinde çalışan taraf sendika üyelerini kapsar.
Toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden itibaren (EK:A) cetvelde yer alan unvanlar kapsam dışındadır.
Ancak ;
1992 Yılında Türk Telekom#8217;da Toplu iş sözleşmesine tabi ( işçi) personel olarak
30.09.1997 yılında itibaren X Telefon müdürlüğü bünyesinde ; geçiçi görevle Transmisyon müdürlüğünün (KAPSAM DIŞI SERVİS) personeli , Radyolink işçisi (servis sorumlusu , tek personel olduğumdan ) olarak ;
2001 yılında İl Telekom Müdürlüğü , G. Telefon müdürlüğünde (Teknisyen yrd) KAPSAM İÇİ personel atama yaptı ve TRANSMİSYON MÜDÜRLÜĞÜ #8216;(Radyolink Servisi)#8217; ne geçici görevle görevlendirdi ve 6 ayda bir geçici görevlendirme yenilenmesi yaparak
14.08 2002 Tarihinde Açık öğretim Lisesinden almış olduğum Elektrik Diplomamı ;
27.07.2004 Tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi, Meslek Yüksek okulu (ELEKTRİK )diploması nı kurumuma ilettim.
İl Telekom müdürlüğünün 15.09.2004 ; ( Genel müdürlüğümüzün 19.08.2004 gün ve 7420 sayılı emri 2. İl müdürlüğümüzün 8.9.2004 tarihinde yapılan kurum içi tekniker sınavını kazandığından 3. isteği üzerine 3. Çalışma konusu R/L ) G. Telefon Müdürlüğünde TEKNİKER oldum (KAPSAM İÇİ personel olarak) atamamı yaptı .
Transmisyon Müdürlüğü ne #8216;(Radyolink Servisi)#8217; geçici görevle görevlendirdi.
daha sonra;
Görev yeri , 31.12.2004 Tarihi itibarıyla Transmisyon Müdürlüğü Radyolink Teknikeri (Transmisyon müdürlüğü#8217; ne Atama Yer değiştirme esaslarının 7 . maddesi hizmet gereği 2. Çalışma konusu R/L ). olarak değişikliği yaptı.
Halen bu müdürlükte görev yapmaktayım.
İl müdürlüğümüz Teknisyen yardımcısı olduğumdan dolayı Kapsam dışı olamadığımı ve19.08.2004 gün ve 7420 sayılı emri ile kapsam dışı statünün kapatıldığını beyan etmekte ise de ;
Genel müdürlükle görüştüğümde geçmişte Teknisyen yardımcılarınında Kapsam Dışı olabileceğini ve de olduğunu İl müdürlüğünün personel durumuna göre, Çalışma yer ve şartlarından dolayı değerlendirilmesi gerektiğini ve şahsımın konum itibarıyla çalışma yer ve şartları gereği ( Tek personel ve Servis sorumlusu olarak 30.09.1997 tarihi itibarıyla bu Serviste çalışıyorum.) Kapsam dışı statüde olduğumu beyan ettiler.
Halen Transmisyon müdürlüğü bünyesinde 10 personel olarak çalışılmakta ve K/P Servisinde 3 sözleşmeli; 6 Kapsam dışı personel olarak görev yapmaktadır.
Tek personel olarak şahsım kapsam içi personel konumundayım.
Şu an KAPSAM DIŞI OLMAK istiyorum.
ve sizden yardımcı olmanızı bekliyorum .özet olarak;
1- TİS KAPSAMI DIŞINDA KALACAKLAR (EK: A) #8216;ya göre madde 172822 Sayılı Yasanın 62/2 nci maddesinin hükmüne uygun olarak bu Toplu İş Sözleşmesinin yapımında temsilci sıfatıyla da olsa görüşmelere katılmış bulunanlar ;
Bu maddeye göre sendikadan imza yetkisinde temsilci olanlar kapsam dışına geçmişlerdir demektedir,doğrumudur ?
2- 30.09.1997 yılında itibaren X Telefon müdürlüğü bünyesinde çalışmaya başladığım süreçte End.Mes.Lis.Torna mezunu olduğumdan il müdürlüğümüz TEKNİSYEN ünvanı vermemişti ve KAPSAM DIŞI Olmama engel olarak sunmuştu.
Buna göre Genel müdürlükle yeni görüştüğümde Teknisyen yardımcılarınında kapsam dışı olabileceğini , olanların olduğunu beyan etmektedirler . ne gibi işlem yapmam gerektiği
3- 14.08 2002 Tarihinde Açık öğretim Lisesinden almış olduğum diplomamı kuruma beyan ettiğimde sicil dosyama işlediğini ancak ; kurum tarafından TEKNİSYEN#8217;lik ( ELEKTİRİK mezunu Şartı arandığını belirtilmişti) ünvanı verilmediği için,KAPSAM DIŞI olamadığımı sifaen söylensede ;
Kurum diplomama göre işlem yapması gerekir miydi veya çalışma yer ve şartlarlına göre statüm tutmaktaydı .
( EK A1 Madde 35 bu yerlerdeki birim sorumlusu; EK A2; 1- Ana denetim, alt denetim, merkezi bakım gibi teknik denetleme sistemlerinin bulunduğu yerlerde bu protokolün imza tarihi itibari ile çalışanlar)
2- Şehirlerarası ve Milletlerarası Transmisyonları sağlayan sistemlerin terminal istasyonları ve taşradaki uzantıları ) demektedir.
Kapsam DIŞI statüye geçebilir miyim? acaba ne yapabilirim?

3- İl Telekom müdürlüğünün 15.09.2004 tarihinde Teknikerlik ünvanını vermesine nazaran, çalışma yer ve şartlarına göre eğitimdenkanaklanan verilmiş bir ünvandan dolayı KAPSAM DIŞI statüye geçiş veremez miydi, Özelleştirme olan bir kurumda geriye dönük bir hak alma olayı olabilir mi ?
Bu saatten sonra ne yapabilirim, bana bilgi verebilirseniz sevinirim.

İlginize şimdiden teşekkürler.