PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : İdare İçinde Hak Düşürücü Süre Geçerlimatilda
14-12-2003, 20:09:45
Sayın İdare Hukuku Avukatlarına;

Malulen emeklilik işlemlerim aşamasında en son onay merci olan MSB bakanlığınca onaylanmış sağlık raporuma Emekli sandığı itiraz etti. Yeni rapor ile maluliyetimin derecesi düşürüldü. Bu sebeplede malülen emeklilik işlemlerim Emekli Sandığınca yapılmadı. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği md 39 a göre Sağlık raporuna itiraz bizim için 30 gündür. Emekli sandığı ise 67 gün sonda bu rapora itiraz etti.
Emekli Sandığınında bu 30 günlük süreye tabi olması gerekmez mi?

Atilda
Atilda

K.V.
18-12-2003, 18:02:59
Zikretmiş olduğunuz -24.11.1986 tarihli, 19291 sayılı-
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİ'nin 39. maddesi şöyledir:

Rapor Kararına Yapılacak İtiraz Süresi
Madde 39 - Bütün Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile askeri öğrenciler,
aldıkları rapor kararına karşı yapacakları itirazlarını, raporların en son onay
makamı tarafından onaylanıp kesin kararlı raporun tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edebilirler. Bundan sonra yapılacak itirazlar kabul edilmez.

Yönetmeliğin bu maddesi sizin dediğiniz hususu içermemektedir.
"Bütün Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile askeri öğrenciler,.................raporun tebliğ tarihinden [b]itibaren 30 gün içinde itiraz edebilirler.
Bu madde hükmü, TSK mensupları ile askeri öğrencilerin,raporlara karşı itirazların 30 gün içinde yapılması gerektiğini.30 günden sonra yapılan itirazların yetkili yerlerin kabul etmeyeceği hususunu içerir.

matilda
18-12-2003, 18:58:39
Peki bu durum ANAYASA'mızın eşitlik ilkesine ters değil midir? Sonuçta İdari yargıda kişi ile tüzel kişilik olan idarenin davası görülürken iki tarafında aynı haklara sahip olması gerekmez mi?

Atilda