PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : İdare İçinde Hak Süre Geçerli midir?matilda
13-12-2003, 22:29:32
Sayın İdari Hukuk Avukatlarına;

Malulen emeklilik işlemlerim aşamasında en son onay merci olan MSB bakanlığınca onaylanmış sağlık raporuma Emekli sandığı itiraz etti. Yeni rapor ile maluliyetimin derecesi düşürüldü. Bu sebeplede malülen emeklilik işlemlerim Emekli Sandığınca yapılmadı. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği md 39 a göre Sağlık raporuna itiraz bizim için 30 gündür. Emekli sandığı ise 67 gün sonda bu rapora itiraz etti.
Emekli Sandığınında bu 30 günlük süreye tabi olması gerekmez mi?

Atilda

K.V.
18-12-2003, 18:46:18
Zikretmiş olduğunuz -24.11.1986 tarihli, 19291 sayılı-
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİ'nin 39. maddesi şöyledir:

Rapor Kararına Yapılacak İtiraz Süresi
Madde 39 - Bütün Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile askeri öğrenciler,
aldıkları rapor kararına karşı yapacakları itirazlarını, raporların en son onay
makamı tarafından onaylanıp kesin kararlı raporun tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edebilirler. Bundan sonra yapılacak itirazlar kabul edilmez.

Yönetmeliğin bu maddesi sizin dediğiniz hususu içermemektedir.
"Bütün Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile askeri öğrenciler,.................raporun tebliğ tarihinden [b]itibaren 30 gün içinde itiraz edebilirler.
Bu madde hükmü, TSK mensupları ile askeri öğrencilerin,raporlara karşı itirazların 30 gün içinde yapılması gerektiğini.30 günden sonra yapılan itirazların yetkili yerlerin kabul etmeyeceği hususunu içerir.