PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : İşyeri temsilcisinin teminatıkeremkerem1
25-12-2005, 20:41:26
İşyeri temsilcilerin temsilciliğinin sona ermesinden sonra ne kadar süre daha teminatı sürer?

Av.Abbas Bilgili
26-12-2005, 11:18:52
sendika işyeri temsilcilerinin teminatı, temsilcilik görevi devam ettiği sürece geçerlidir. Temsilcilik görevi sona erince teminat da sona erer. Zaten temsilcilerin teminatı, iş güvencesi hükümleri yürürlüğe girdikten sonra oldukça kısılmıştır. Bu nedenle eleştiri konusu olmuş ve mevcut tasarı ile eski durumlarına getirilmesi düşünülmektedir. selamlar.

monica
27-05-2008, 23:00:48
İş yeri temşilçisi kadrolu postabışı (işveren vekili) olupda aynı zamanda sendika işçi temşilçilği görevi yapa bilirmi?

Av.Abbas Bilgili
29-05-2008, 08:15:02
Sendika işyeri temsilcisinde aranacak nitelikler Sendikalar Yasası'nın 34. maddesinin gönderme yaptığı 5. maddede açıklanmıştır. Belirttiğiniz kişi 5. maddedeki nitelikleri taşıyorsa temsilci olarak görevlendirilmesinde bir sakınca görülmüyor.

monica
29-05-2008, 22:03:15
Sayın Abbas bilgili yanıtınız için teşekkür ederim yazınızdan sonra araştıma yaptım tespitiniz doğru hem sendikalar kanunu hemde sosyal sigortalar kanunuyla kimlerin iş veren vekili olduğu açıkca belirtilmiş.
Atelyede belli bir kesimde posta başılık yapan işçi bir arkadaşımız aynı zamamanda sendikayı temsilen temsilçilik yapmasında bir sakınca bulunmuyor.saygılarımla

http://www.ssk.gov.tr/wps/skins/html/RisingBlue/interface/title_minimize.gif (http://www.ssk.gov.tr/wps/portal/!ut/p/.cmd/cps/.c/6_0_6P/.ce/7_0_4M9/.ps/M/_s.7_0_A/7_0_DJ/_th/J_0_CH/_s.7_0_A/7_0_DJ#7_0_4M9) http://www.ssk.gov.tr/wps/skins/html/RisingBlue/interface/title_maximize.gif (http://www.ssk.gov.tr/wps/portal/!ut/p/.cmd/cps/.c/6_0_6P/.ce/7_0_4M9/.ps/X/_s.7_0_A/7_0_DJ/_th/J_0_CH/_s.7_0_A/7_0_DJ#7_0_4M9)

B- İŞVEREN VEKİLİ
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 4?üncü maddesi 2, 3 ve 4? üncü fıkralarında tanım ve konumu belirlenmiştir.
İşveren vekili; İşveren nam ve hesabına işin yönetimi görevini yapan kimsedir.
Bu kanunda geçen işveren deyimi işveren vekilini de kapsar.
İşveren vekili, bu kanunda belirtilen yükümlerinden dolayı işveren gibi sorumludur.?
Bu tanımlara göre,
?İşveren nam ve hesabına hareket etmek? ve ?işin yönetimi görevini yapmak? işveren vekilliği sıfatının kazanılmasında gerekli ve birlikte bulunması gereken şartlardır. Bu iki şartın bir arada bulunmaması durumunda işveren vekilliğinden söz edilemez.
İşin yönetim görevini yapmakta olan kimse, işin bütününü yürütüyorsa işveren vekilidir. İşin veya işyerinin bir kesiminde yönetim görevi almak işveren vekilliği anlamında değildir.
Örneğin; Bir fabrikada, kısım müdürleri vekil kabul edilemez. Vekil, fabrikanın tamamını yönetmekle görevli müdür veya genel müdürdür.
İş, işveren adına yönetilmelidir. İşin yönetiminin sonuçları işverene aittir. Yönetimin gerektirdiği giderlerde keza işveren adınadır.
İşveren vekili, mali yükümlülüklerden dolayı işveren gibi sorumludur. Buna göre ödenmeyen primler ve sair ödemelerden işveren vekili de sorumludur.
İşveren vekilliği niteliğini kazanmak için işveren ile yazılı bir vekalet akdi bulunması kanunen şart değildir. İşveren adına işin tamamının yürütümü görevini fiilen yaptığı beyan ve tespit olunan kişi işveren vekilidir.
Her işverenin işyeri bildirgesinde veya sonradan ek bir beyanla, kendi adına işyerinde yönetim görevini yapacak kişiyi, ismini, adresini yazmak ve tatbik imzasını almak suretiyle Kuruma bildirilmesi yeterlidir. Ayrıca, vekaletname istenilmesi gerekli değildir.
İşveren ile işveren vekili arasındaki ilişki, çalıştıran ve çalışan ilişkisi, dolayısıyla da hizmet akdine dayanır. Bu nedenle de işveren vekilinin sigortalı sayılması gerekir.
506 sayılı Kanunda tarifi yapılan işveren vekilliği, BK?nun 386 ncı maddesindeki tanımada uygundur. Ancak, İş Kanununun 1 inci maddesi 3?üncü fıkrasındaki, işveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kimseler tanımına uygun değildir. Şöyle ki, işyerinin veya işin kısımlarında yetkili olanlar İş Kanununa göre işveren vekili sayılmasına karşın, 506 sayılı Kanun yönünden işveren vekili sayılmazlar.
Kaynak: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu sitesi