PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Basın yoluyla hakaret ve sövmeemrah68
15-12-2005, 21:51:14
hakaret ve sövme suçu süreli yayınlardan(gazete)ile işlenmşse ve bu suç belirli bir meslek grubuna yönelikse(örneğin doktorlara) doktorlar adına maddi ve manevi tazminat davasını,doktorların üye olduğu odalar,mesleki ve iktisadi kuruluşar açabilir mi ?Bu kuruluşların davacı olma yönünde ehliyetleri var mıdır?

Av.Emrah Yavuzcan
23-12-2005, 01:50:11
Madde 125/4: Ceza, hakaretin alenen işlenmesi halinde, altıda biri; basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde, üçte biri oranında artırılır.
125. maddenin bu fıkrasında, hakaret suçunun basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde, cezanın 1/3 oranında artırılması öngörülüyor.

MADDE 216- (1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kamunun güvenliği için tehlikeli tarzda kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması hâlinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

doktorlar adına maddi ve manevi tazminat davası elbette açılabilir ama şikayet ve ihbar hakkınız olduğunu unutmayın ve öncelikle bu haklarınızı kullanınız.